BIK: w listopadzie wzrost rdr liczby i wartości kredytów dla mikroprzedsiębiorców

BIK: w listopadzie wzrost rdr liczby i wartości kredytów dla mikroprzedsiębiorców
Fot. stock.adobe.com/goodluz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W listopadzie 2021 r., w porównaniu do listopada 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+19,8%), jak i wartościowym (+20,8%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+20,0%) więcej kredytów obrotowych oraz o (+12,8%) więcej kredytów w rachunku bieżącym. Natomiast mniej o (-11,6%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosła w porównaniu do listopada 2020 r. wartość udzielonych w listopadzie 2021 r. kredytów obrotowych o (+30,3%) oraz o (+12,3%) kredytów w rachunku bieżącym. Spadła wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-4,9%).

Czytaj także: BIK: mikrofirmy w październiku zaciągnęły mniej kredytów inwestycyjnych >>>

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W listopadzie 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 12,2 tys. kredytów na łączną kwotę 1,708 mld zł, w tym: 0,6 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 264 mln zł, 4,1 tys. kredytów obrotowych na 716 mln zł oraz 3,3 tys. kredytów w rachunku bieżącym na 399 mln zł. W okresie styczeń–listopad 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 148,5 tys. kredytów na kwotę 20,225 mld zł. Wzrost w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (+22,0%). Natomiast wartość udzielonych kredytów w jedenastu miesiącach 2021 r. w porównaniu do okresu styczeń – listopad 2020 r. wzrosła o (+24,3%).

Indeks jakości portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Listopadowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 3,98% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w listopadzie 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty w rachunku bieżącym 2,75%, kredyty inwestycyjne 2,96%, oraz kredyty obrotowe 8,15%. W listopadzie 2021 r. w porównaniu do października 2021 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,04). Natomiast Indeks pogorszył się (wzrósł) w porównaniu do listopada 2020 o (+0,33). Pomimo tego wzrostu nadal jest na bezpiecznym poziomie. Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela również w zakresie kredytów objętych moratoriami. W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy dwóch rodzajów kredytów. Największe pogorszenie Indeksu w okresie 12-miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych (+1,29), nieco mniejsze pogorszenie dotyczy kredytów obrotowych (+0,81). Polepszył się (spadł) Indeks dla kredytów w rachunku bieżącym (-0,09).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br., 5,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,1%) i 3,0 tys. handlowe (24,6%). Łącznie więc ponad 71% udzielonych w listopadzie 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,708 mld zł, banki udzieliły 635 mln zł (37,2%) kredytów firmom z sektora usług oraz 522 mln zł (30,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to prawie 68% łącznej wartości udzielonych kredytów w mikroprzedsiębiorcom w 2021 r. W listopadzie 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+32,3%). W przypadku produkcji wzrost wyniósł (+26,3%) a usług (+18,2%). Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora handlowego (+12,6%). W ujęciu wartościowym w listopadzie 2021 r. w porównaniu do listopada 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego aż (+46,9%), budowlanego (+20,8%) oraz handlu (+17,7%).

Indeks jakości portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w listopadzie 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 4,22%. W porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła poprawa Indeksu o (-0,08). Najlepszy (najniższy) odczyt w listopadzie br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,80%. W porównaniu do października 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+0,32). W porównaniu do listopada 2020 r. Indeks pogorszył się w trzech branżach, najbardziej w budownictwie (+1,03) oraz w produkcji (+0,73). Jedynie w handlu jest on obecnie niższy niż rok temu o (-0,10).

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK