BIK – dostęp on-line: Historia kredytowa, nowa szansa i potencjał rozwoju bankowości internetowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W związku z rozwojem bankowości internetowej oraz nowymi produktami, które banki udostępniają poprzez konta internetowe, otwierają się nowe perspektywy współpracy w ramach projektu "Historia kredytowa z BIK on-line".

Zdaniem analityków rynku, jego realizacja będzie stanowić wartość dodaną tak dla klientów banków, którzy będą mogli zamówić i otrzymywać swoją historię kredytową bezpośrednio w koncie internetowym, jak i dla wszystkich tych banków, które w wolumenie oferowanych usług zastępują stopniowo tradycyjną bankowość transakcyjną kontami internetowymi i płatnościami mobilnymi.

Od maja 2010 r. dostęp do historii kredytowej z BIK poprzez konto bankowe posiadają użytkownicy bankowości internetowej: Inteligo, iPKO oraz Meritum Banku. Z myślą o nich prowadzone były prace nad udoskonaleniem tej usługi poprzez wdrożenie Profilu Kredytowego. Ten nowy raport, bardziej czytelny w formie i przystępny dla konsumentów, otwiera nowe możliwości. Analiza tej nowej funkcjonalności, dowodzi, że w dobie rozwoju bankowości internetowej może ona stanowić istotny element przewagi konkurencyjnej.

Szerszy krąg odbiorców

Raporty BIK wspierają sprzedaż produktów oferowanych przez bank, umożliwiają pozyskanie nowych klientów oraz zapewniają aktywizację tych, którzy mają nieaktywne konto bankowe

Istotnym atutem oferowanej usługi jest fakt, iż uświadamia ona klientom indywidualnym, iż BIK udostępnia raporty nie tylko bankom czy SKOK-om, ale również konsumentom. Każda osoba ma możliwość sprawdzenia, jakie informacje na jej temat zawarte są w bazie BIK, a dzięki temu, że bankowość internetowa jest najszybszym sposobem dostępu do tych informacji – pozwala skorygować i uaktualnić ewentualne rozbieżności, jeszcze przed wizytą w banku.

W ramach bankowości internetowej już od września br. klient będzie mógł zamówić Profil Kredytowy, który jest produktem dedykowanym do tego kanału, wyłączonym z dystrybucji poprzez portal internetowy BIK. Profil Kredytowy pozwala każdemu klientowi na sprawdzenie dowolnie często: nazwy banku przekazującego dane do BIK, informacji nt. powstałej zaległości, poprawności danych przekazywanych do BIK, aktualnej skali jego zobowiązań, w tym kart kredytowych, oceny punktowej w celu oszacowania swoich szans na uzyskanie kredytu, informacji o zobowiązaniach, które zostały już spłacone i zamknięte, stanu poręczonych zobowiązań, czy nie posłużono się jego danymi w celu wyłudzenia kredytu (np. po tym, jak zgubił swój dowód tożsamości).

W odróżnieniu od raportów kredytowych BIK udostępnianych bankom i SKOK-om, w raportach dla osób fizycznych zawarte są informacje o instytucji, która przekazała do BIK dane o kliencie. Dostęp do tych informacji umożliwia klientom powiązanie swojej historii kredytowej z konkretnymi instytucjami, a w przypadku ewentualnych wątpliwości, co do danych przekazywanych do BIK, szybkie ich wyjaśnienie. Poza tym klient znajdzie w produkcie inne informacje, których nie ma w raportach dla banków, tj.: informacje o zapytaniach monitorujących i zarządzanie klientem, informacje o zobowiązaniach przetwarzanych w BIK przez 12 lat w celu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI