Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający w sierpniu w dół

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający w sierpniu w dół
Fot. stock.adobe.com/piotrszczepanek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 1,1 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 14,6 pkt w sierpniu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 5,5 pkt proc.). Wartość niższą osiągnęła również ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,7 pkt proc.). Natomiast poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 0,6 pkt proc., 0,1 pkt proc. i 0,1 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie. 

W odniesieniu do sierpnia 2020 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 0,6 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 0,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,8.

Co wpłynęło na spadek wartości wskaźnika?

Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 2,7 pkt proc.).

„Spadek o 0,7 pkt proc. wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1 pkt proc. i 0,1 pkt proc)” – czytamy dalej.

W sierpniu br. WWUK osiągnął wartość o 7,7 pkt proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2020 r.

Dla 80% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi do tyczące koniunktury konsumenckiej, podano również.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

Wpływ sytuacji epidemiologicznej

„Spośród respondentów deklarujących wpływ sytuacji epidemiologicznej na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 54,2% określiło go jako umiarkowany, a 25,8% jako znaczny. Dla 20% respondentów obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi” – czytamy dalej.

W sierpniu 2021 r. dla 18,1% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistego zdrowia (spadek o 4,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca), podał GUS.

„Dla 47,4% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce” – czytamy dalej.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 161 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 2-11 sierpnia 2021 r.

Źródło: ISBnews