Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający w kwietniu w górę

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający w kwietniu w górę
Fot. stock.adobe.com/skora-fotoprojekt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 1,8 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 37,2 pkt w kwietniu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 8,5 pkt proc. i 4 pkt proc.). Wzrost wystąpił także dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (o 2,5 pkt proc.). Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 4,6 pkt proc. i 1,6 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do kwietnia 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 14,7 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 4,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -27.

„Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 8,5 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 4,5 pkt proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia, 4 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 1,1 pkt proc. dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy” – czytamy dalej.

W kwietniu br. WWUK osiągnął wartość o 7,2 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

Spośród respondentów deklarujących wpływ sytuacji epidemiologicznej na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 47,9% określiło go jako umiarkowany, a 8,6% jako znaczny. Dla 43,5% respondentów obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi, podano również.

Wojna w Ukrainie zagrożeniem dla gospodarki Polski

GUS podał, że w kwietniu 2022 r. dla 51% respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce.

„Spośród respondentów deklarujących wpływ obecnej sytuacji na terytorium Ukrainy na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 48,8% określiło go jako umiarkowany, a 33% jako znaczny. Dla 18,2% respondentów obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi” – czytamy dalej.

W przypadku 19,9% respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 34,5% odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 28,8%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 16,8% respondentów, podał GUS.

Dla 39,9% respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski.

„Przeciętne zagrożenie odczuwa 39,0% odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 17,5%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 3,6% respondentów” – czytamy dalej.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 372 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 4-13 kwietnia 2022 r.

Źródło: ISBnews