Bierzesz kredyt? Pamiętaj o ryzyku podwyżki stóp procentowych!

Bierzesz kredyt? Pamiętaj o ryzyku podwyżki stóp procentowych!
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Utrzymujące się od maja ubiegłego roku rekordowo niskie nominalne stopy procentowe przy rosnącej inflacji są jednym z czynników zachęcających Polaków do zaciągania kredytów, w tym długoterminowych, często nawet trzydziestoletnich kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe. Większość tych kredytów nadal zaciąganych jest na zmienną stopę procentową. Przy decyzji o zaciągnięciu kredytu na tak długie okresy trzeba pamiętać o rosnącym ryzyku podwyżki stóp procentowych.

Zeszłoroczna wiosenna obniżka podstawowych stóp procentowych nie tylko bezpośrednio wpłynęła na obniżenie rat kredytów już zaciągniętych, ale także spowodowała wzrost atrakcyjności kredytu hipotecznego, a tym samym przyczyniła się do wzrostu popytu na nowe kredyty. W odpowiedzi na rosnący popyt ze strony potencjalnych kredytobiorców banki zwiększyły akcję kredytową.

Rekordowa akcja kredytowa

W I półroczu 2021 r. banki udzieliły 13% więcej kredytów mieszkaniowych w stosunku do roku 2019 i prawie 23% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kwota tych kredytów jest o 33% wyższa w odniesieniu do I półrocza 2019 r. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w całym 2021 r. wartość akcji kredytowej w kredytach hipotecznych przekroczy rekordowe 80 mld zł.

Wysoka akcja kredytowa niewątpliwie stymuluje rozwój gospodarczy. Należy jednak pamiętać o ryzyku stopy procentowej, która z aktualnie bardzo niskiego poziomu może w przyszłości zacząć rosnąć.

– Jej wzrost to w konsekwencji wyższe kwoty rat kredytów zaciągniętych w środowisku najniższych historycznie stóp procentowych. Może to wpłynąć negatywnie na spłacalność kredytów, a tym samym na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych, zwłaszcza tych, których poziom zadłużenia w stosunku do dochodu już dziś jest wysoki – ostrzega dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.

Czytaj także: Goldman Sachs: RPP podniesie stopy procentowe dopiero w II poł. 2022 r. >>>

Zaciągając długoterminowe kredyty, zwłaszcza hipoteczne, zawsze trzeba mieć na względzie obciążenie ryzykiem.

– Skoro od dłuższego czasu stopy procentowe nie były podnoszone, należy liczyć się z tym, że w końcu może to nastąpić, a koszt zobowiązania wzrośnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest uczelnią, która czuje się odpowiedzialna za edukację ekonomiczną społeczeństwa. Dlatego też chcemy przypomnieć potencjalnym kredytobiorcom, aby starannie przemyśleli decyzję o podjęciu długoterminowego zobowiązania finansowego, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa – mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Odpowiedzialne podejmowanie decyzji o kredycie

Pomimo ostrożnego podejścia banków do oceny ryzyka kredytowego, zwłaszcza kredytów hipotecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Biuro Informacji Kredytowej jako podmioty działające zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, które są ważnymi elementami systemu edukacji ekonomicznej, chciałyby zaapelować do wszystkich osób planujących zaciągnięcie kredytu hipotecznego o odpowiedzialne podejmowanie decyzji i uwzględnianie w niej również ryzyka wzrostu stóp procentowych.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK, Szkoła Główna Handlowa / SGH