Biblioteka spółdzielcy: Modele bankowości spółdzielczej

Biblioteka spółdzielcy: Modele bankowości spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki spółdzielcze szukają swojego miejsca wśród instytucji finansowych, działając na konkurencyjnym rynku i w otoczeniu nowych technologii, które zmieniają, na naszych oczach, sposób korzystania z usług bankowych.

Bohdan Szafrański

Dlatego ich pracownicy winni sięgnąć po wydaną przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, a przygotowaną przez ALTERUM – Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, monografię „Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym: wnioski dla Polski”.

Jest to autorskie opracowanie ośrodka kierowanego przez dr. hab. Lecha Kurklińskiego oraz zespół pracowników Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierowanej przez dr hab. Ewę Miklaszewską. Część dotyczącą kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej przygotował Błażej Lepczyński z Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy przedstawiono ewolucję funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Austrii, Francji, Finlandii, Holandii, Niemczech i we Włoszech. Jeden z 12 rozdziałów książki poświęcono na omówienie specyfiki ruchu spółdzielczego w bankowości Japonii. Jak zaznaczył Andrzej Walitza, autor tego rozdziału, sektor banków spółdzielczych w Japonii obsługuje jedną czwartą trzeciej, największej gospodarki świata i może w wielu aspektach stać się wzorem do naśladowania również w naszym kraju.

We wstępie Lech Kurkliński i Ewa Miklaszewska przypominają, że banki spółdzielcze z jednej strony stanowią w Europie bardzo starą i historycznie dobrze zakorzenioną część systemu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI