Biała lista podatników VAT a rachunki gospodarki własnej banków/SKOK

Biała lista podatników VAT a rachunki gospodarki własnej banków/SKOK
Tadeusz Białek fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dr Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich na prośbę aleBank.pl komentuje problemy związane z prowadzeniem rachunków gospodarki własnej banków w kontekście tzw. białej listy podatników VAT i odnosi się do wątpliwości, jakie mogą mieć przedsiębiorcy w związku powstaniem jednolitego wykazu podatników VAT.

#TadeuszBiałek: Jak powinni zachować się przedsiębiorcy, którzy chcąc dokonać płatności za fakturę (powyżej 15 tys. złotych) nie znajdą w Wykazie, numeru rachunku, będącego tzw. rachunkiem gospodarki własnej banku?

W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. jednolitego wykazu podatników VAT (dalej: Wykaz) – tzw. białej listy podatników VAT (Jednolity Wykaz podatników VAT, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, szczegółowe informacje na temat Wykazu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów), pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób, na gruncie nowych przepisów przedsiębiorcy powinni traktować tzw. rachunki gospodarki własnej banków i SKOK, które nie widnieją w Wykazie.

Innymi słowy, jak powinni zachować się przedsiębiorcy, którzy chcąc dokonać płatności za fakturę (powyżej 15 tys. złotych) zgodnie z zasadą należytej staranności, nie znajdą w Wykazie, numeru rachunku, będącego tzw. rachunkiem gospodarki własnej banku.

Czytaj także: Biała lista podatników VAT – problem małych firm i… PayU >>>

Rachunki gospodarki własnej banków i SKOK to rachunki, które ze względu na swoją specyfikę oraz przepisy prawa, nie są rachunkami rozliczeniowymi, podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Wykazu, dlatego też, może się zdarzyć, iż przedsiębiorcy nie znajdą tego rodzaju rachunków w Wykazie.

Przykładem tego rodzaju rachunków mogą być rachunki, na które dokonywane są przelewy z tytułu wynagrodzeń za usługę wynajmu powierzchni biurowej lub przyjęcia zapłaty z tytułu nabywanych przez bank lub skok wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności) czy też przyjęcia zapłaty w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności faktoringowej (13 września na stronie internetowej Związku Banków Polskich) pojawił się komunikat szczegółowo opisujący zagadnienie rachunków gospodarki własnej banków w kontekście tzw. białej listy podatników VAT)

Rachunki te, choć mają numer rozliczeniowy w formacie NRB, nie stanowią rachunków rozliczeniowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe i w związku z tym nie podlegają zamieszczeniu w Wykazie.

Czytaj także: Biała lista podatników VAT. Zmiany w płatnościach na Allegro i kłopot dla najmniejszych firm >>>

Potwierdzeniem powyższego ma być formalna zmiana przepisów w tym zakresie, która powinna nastąpić przed 1 stycznia 2020 r. i w taki sposób, żeby tego typu rachunki nie musiały podlegać sprawdzaniu z wykazem przez płatników (a tym samym nie wiązały się z sankcjami, które wejdą po dniu 1 stycznia 2020 r.).

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP