BGŻOptima: komentarz na temat decyzji RPP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

winek.dariusz.02.150xKolejne spadki poziomu stóp procentowych NBP będzie nieuchronnie prowadziły do dalszego obniżania krótkoterminowych stawek rynku pieniężnego oraz w konsekwencji oprocentowania lokat bankowych, co zapewne będzie dotyczyło całego roku.

W związku z obniżającą się inflacją, pomimo spadku stóp procentowych i w konsekwencji zmiany oprocentowania w bankach, realny zysk na produktach depozytowych (zysk po odliczeniu podatku Belki oraz wpływu inflacji) będzie utrzymywał się na porównywalnym poziomie do ubiegłego roku, kiedy inflacja była wyższa. Niemniej klienci poszukujący wyższych zysków będą najprawdopodobniej zwracać się coraz liczniej w kierunku giełdy, poprzez inwestycje bezpośrednie lub zwiększając zaangażowanie w fundusze inwestycyjne.

Rozpoczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procentowych daje zwiększone szanse na wysokie stopy zwrotu zwłaszcza z agresywnych funduszy inwestujących w akcje. Dane historyczne pokazują, że obniżki stóp procentowych zazwyczaj wspierają powstawanie giełdowej hossy. Wystarczy wspomnieć cykl rozpoczęty z końcem listopada 2008 r. W nieco ponad dwa lata właściciele jednostek funduszy akcji wzbogacili się o średnio o 64,1 proc. W tym samym okresie fundusze obligacji pozwoliły zarobić 15,3 proc. Na podstawie poprzednich cykli można z większą pewnością oczekiwać kontynuacji wzrostów giełdowych, które bezpośrednio przekładają się na zyski z inwestycji w fundusze akcyjne.

Dariusz Winek
główny ekonomista Banku BGŻ i BGŻOptima