BGK: do wielkopolskich firm w ramach projektu Jeremie2 trafiło już 350 mln zł

BGK: do wielkopolskich firm w ramach projektu Jeremie2 trafiło już 350 mln zł
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z preferencyjnych pożyczek i poręczeń unijnych w ramach projektu Jeremie2 skorzystało 2 tys. firm, otrzymując 350 mln zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Są to środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO), którymi zarządza BGK. Pożyczki stanowiły ok. 280 mln zł, poręczenia ponad 70 mln zł.

Z preferencyjnych pożyczek i poręczeń unijnych w ramach projektu #Jeremie2 skorzystało 2 tys. firm, otrzymując 350 mln zł #BGK @BGK_pl

„Pobudzanie przedsiębiorczości to jeden z priorytetów Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki pieniądzom unijnym można zrealizować innowacyjny pomysł, sfinansować rozwój swojego potencjału biznesowego, np. zakup maszyn, środków transportu lub uruchomienie nowego punktu sprzedaży. Za każdą z wielkopolskich 2000 firm, które uzyskały wsparcie, stoi wyjątkowa historia lokalnego biznesu. Cieszymy się, że możemy wspierać ich rozwój” – powiedział członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński, cytowany w komunikacie.

Wsparcie kredytowe otrzymały firmy z branży handlu hurtowego i detalicznego (ponad ¼), a także z sektora przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i działalności naukowej i technicznej.

Czytaj także: „JEREMIE 2” – ponad 280 ml zł dla mazowieckich przedsiębiorców >>>

Finansowanie zwrotne

„Jeremie2 to kontynuacja stworzonego przez samorząd województwa wielkopolskiego już ponad dekadę temu trwałego mechanizmu finansowania przedsiębiorczości w naszym regionie. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że wspartych zostało już 2000 podmiotów reprezentujących różne branże. Pokazuje to, że uruchomiony mechanizm odpowiada na potrzeby firm, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i start-upów, które szukają zewnętrznych źródeł finansowania swoich biznesów. Powstawanie nowych firm i ich rozwój przekłada się z kolei na budowę potencjału gospodarczego całego regionu” – powiedział marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, cytowany w komunikacie.

Oferowane pożyczki i poręczenia kredytów bankowych jest finansowaniem zwrotnym, tj. po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętych przez przedsiębiorców zobowiązań, środki pozostaną w regionie i będą wykorzystywane na wsparcie kolejnych przedsięwzięć w długoletniej perspektywie, podano także.

Ze wsparcia mogą korzystać także startupy i firmy nie mające historii kredytowej

Odbiorcami wsparcia mogą być także startupy i firmy nie mające historii kredytowej, czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews