BFG zwiększył łączny poziom składek banków o 66 proc., do 3,7 mld zł w 2022 roku

BFG zwiększył łączny poziom składek banków o 66 proc., do 3,7 mld zł w 2022 roku
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2022 r. na poziomie 3.701 mln zł wobec 2.230 mln zł, co oznacza wzrost o 66 proc. w ujęciu rok do roku - poinformował BFG w komunikacie.

W ramach łącznej kwoty 2 008 mln zł będzie przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1 693 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wobec odpowiednio 1 000 mln zł i 1 230 zł mln zł w 2021 r. Z kolei w 2020 r. z łącznej kwoty składek 1 575 mln zł przypadało na fundusz gwarancyjny banków, a 1 600 mln zł na fundusz przymusowej  restrukturyzacji banków, co oznacza, że wymiar składek na te fundusze względem 2020 r. wzrósł odpowiednio o 27,5% oraz 5,8%.

W ocenie rady i zarządu Funduszu sytuacja sektora bankowego zdecydowanie się poprawiła względem okresu, w którym ustalano składki na 2021 r., co pozwala na powrót do standardowej trajektorii budowy funduszy.

„Pamiętajmy, że w 2021 r. w związku z pandemią Rada wyjątkowo obniżyła składki. W tym roku wracamy do normalnej ścieżki, której kształt wynika z czterech czynników: poziomu funduszy, poziomów docelowych wynikających z ustawy o BFG, okresu, jaki pozostał do osiągnięcia celu oraz średniorocznego tempa przyrostu depozytów gwarantowanych” – skomentował prezes BFG Piotr Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Prezes ZBP o największych wyzwaniach dla banków i polskiej gospodarki w 2022 roku >>>

Zgodnie z ustawą o BFG, wysokość składek powinna w należyty sposób uwzględniać fazy cyklu koniunkturalnego oraz wpływ, jaki składki mogą mieć na sytuację finansową banków i kas.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), od 2017 r. składki na rzecz BFG powinny być wyznaczane w sposób, który zapewni osiągnięcie minimalnych i docelowych poziomów poszczególnych funduszy w ustawowo określonych terminach.

Poziomy poszczególnych funduszy

W przypadku sektora bankowego poziomy i terminy zostały określone następująco:

Fundusz gwarancyjny banków:

•             Poziom minimalny – 0,8% środków gwarantowanych – do dnia 31 grudnia 2016 r.;

•             Poziom docelowy – 2,6% środków gwarantowanych – do dnia 31 grudnia 2034 r.

Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków:

•             Poziom minimalny – 1% środków gwarantowanych – do dnia 31 grudnia 2024 r.;

•             Poziom docelowy – 1,2% środków gwarantowanych – do dnia 31 grudnia 2030 r.

Czytaj także: Banki apelują o zmianę zasad gromadzenia środków w BFG >>>

Zasoby na cele gwarantowania depozytów w bankach są gromadzone systematycznie od początku działania Funduszu, tj. od 1995 r. Stąd już w momencie wejścia w życie ww. ustawy o BFG przekraczały one znacznie poziom minimalny wymagany przepisami unijnymi. Na koniec 2021 r. zasoby funduszu gwarancyjnego stanowiły równowartość 1,83% środków gwarantowanych w bankach. Aktualny poziom zgromadzonego funduszu gwarancyjnego banków zapewnia zatem znaczne środki na działania interwencyjne BFG w oparciu o ten fundusz. W przypadku funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, budowa jego zasobów rozpoczęła się znacznie później, a jego poziom wynosił na koniec 2021 r. 0,94% środków gwarantowanych w bankach, tj. nie został jeszcze osiągnięty jego poziom minimalny, wskazano w materiale.

„Warto przypomnieć, że trwają prace nad przepisami, które w razie powstania IPS w sektorze banków komercyjnych i odpowiedniego wyposażenia go w środki pozwolą Radzie na uwzględnienie tego czynnika w ocenie ryzyka w sektorze i ewentualnego obniżenia docelowego poziomu składek na fundusz gwarancyjny banków do poziomu nie niższego niż 1,6%. Ocena taka może mieć miejsce jeszcze w 2022 r., a jeśli ustawa wejdzie w życie pobór składek na fundusz gwarancyjny zostanie zawieszony do końca października 2022 r.” – dodał Tomaszewski.

W przypadku sektora SKOK, suma składek na fundusz gwarancyjny kas w 2022 r. wyniesie 18,1 mln zł wobec 13,5 mln zł w 2021 r. i 27 mln zł w 2020 r., a składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosą 1,68 mln zł wobec 1 mln zł rok wcześniej i 910 tys. zł dwa lata temu. Łączne obciążenia kas wyniosą 19,78 mln zł wobec 14,5 mln zł w ubiegłym roku i z 27,91 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES