BFG: wakacje kredytowe nie powinny mieć powszechnego zakresu

BFG: wakacje kredytowe nie powinny mieć powszechnego zakresu
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zdaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wakacje kredytowe nie powinny mieć powszechnego charakteru. Zasady tej formy planowanej pomocy powinny być analogiczne do reguł wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, napisał BFG w opinii do projektu ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe.

„Rozwiązania ograniczające zobowiązania kredytowe kredytobiorców nie powinny mieć jednak powszechnego charakteru. (…) Proponujemy rozważenie ograniczenia zakresu kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z 'wakacji kredytowych’ poprzez wprowadzenie ograniczeń analogicznych do tych, które mają zastosowanie w odniesieniu do wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) (…) Co więcej, 'wakacje kredytowe’ w tak szerokim jak zaproponowano zakresie mogą stać w sprzeczności wobec działań antyinflacyjnych” – napisał BFG w opinii do projektu ustawy.

Czytaj także: ZBP ostrzega przed skutkami wakacji kredytowych i szybkiej reformy WIBOR-u >>>

Założenia planowanych wakacji kredytowych

Przyjęty 9 czerwca przez Sejm rządowy projekt zakłada powszechne wakacje kredytowe dla osób, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 r. i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. Rozwiązanie będzie dostępne dla kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotym polskim.

Czytaj także: Wakacje kredytowe: ustawa o wsparciu kredytobiorców przyjęta przez Sejm >>>

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia z FWK mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

– w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego

– kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe

Czytaj także: KNF: z wakacji kredytowych skorzysta praktycznie każdy uprawniony; należy doszacować skutki regulacji >>>

– miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza: w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.552,00 zł), w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Źródło: PAP BIZNES