Bezpieczeństwo w instytucji finansowej: Niedosyt dyskusji o bezpieczeństwie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.04.foto.014.400xTematyka bezpieczeństwa cieszy się w sektorze bankowym niesłabnącym zainteresowaniem. Także dlatego, że technologia co rusz przynosi nowe rozwiązania i kolejne sposoby wykorzystywania istniejących już systemów. Nie dziwi więc, że w kolejnej debacie zorganizowanej przez "Miesięcznik Finansowy BANK" we współpracy z firmą Siemens Security Products udział wzięło ponad 30 osób z największych polskich banków, głównie specjalistów z działów bezpieczeństwa. Tematem spotkania były Prawne i techniczne aspekty systemów zabezpieczeń banków.

Program debaty już z założenia czynił ją nietypową. Jednym z zaproszonych prelegentów był bowiem inż. Maksymilian Majerski, rzeczoznawca Stowarzyszenia POLALARM oraz ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych. W pierwszej części spotkania omówił obowiązujące regulacje prawne dotyczące systemów zabezpieczeń, traktując temat bardzo szeroko, przybliżając nie tylko prawodawstwo polskie, ale także regulacje europejskie wraz ze specjalistycznym nazewnictwem, na podstawie których powstają m.in. obecnie obowiązujące w naszym kraju normy techniczne.

Normy i certyfikaty

Prelekcja często przeradzała się w dyskusję, ponieważ polskie regulacje prawne i normatywy bywają nieprecyzyjne, a ich interpretacja przysparza problemów zarówno ekspertom, jak i specjalistom, na co dzień stosującym je w życiu zawodowym. A sama wymiana poglądów pomiędzy inż. Majerskim a uczestnikami debaty była o tyle interesująca, że i sam prelegent, i przedstawiciele banków byli praktykami, którzy z prawem tym mają do czynienia niemal każdego dnia. Maksymilian Majerski jest bowiem autorem wielu ekspertyz i opracowań technicznych m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Trybunału Konstytucyjnego, Banku Pekao S.A., Banku Millennium, ING Banku Śląskiego, Kredyt Banku czy Komisji Nadzoru Finansowego. Tymczasem „po przeciwnej” stronie zasiedli specjaliści z działów bezpieczeństwa technicznego, osoby, które zarządzają systemami zabezpieczeń w instytucjach finansowych.

Prezentacja, która trwała niemal 60 minut, objęła prawne aspekty regulujące techniczne kwestie central alarmowych i czujników, systemów sygnalizacji i włamania, dozoru CCTV, systemów kontroli dostępu. Wiele pytań i dyskusji wzbudziły kwestie norm przyjętych przez Polski Komitet Normalizacyjny, a odnoszących się do sposobów przekazywania sygnałów alarmowych czy obrazu telewizyjnego z kamer przemysłowych. Zwłaszcza w tym drugim przypadku widać wyraźnie, jak często normy pozostają w tyle za technologiczną rzeczywistością, ponieważ wciąż nie przewidują np. technologii cyfrowej opartej na protokole IP, co jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego najlepszym i najbardziej rozpowszechnionym systemem przesyłu obrazu.

Szczególnie dokładnie omówione zostały Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, głównie Załą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI