Bezpieczeństwo w instytucji finansowej: Detektyw w służbie biznesu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.04.foto.046.400xZakres usług o charakterze detektywistycznym jest bardzo szeroki i uzależniony prawie wyłącznie od potrzeb zleceniodawcy. Jedynym ograniczeniem jest ich zgodność z obowiązującym prawem.

Krzysztof Maciejewski

Wywiad gospodarczy kojarzymy zazwyczaj z tzw. białym wywiadem, czyli pozyskiwaniem ogólnie dostępnych informacji o firmach, związkach właścicielskich albo konkretnych osobach. Czasami jednak pojawia się pokusa, by poznać przyszłego kontrahenta albo konkurenta nieco lepiej. Wtedy w sukurs może przyjść detektywistyczny wywiad biznesowy. Detektywi podejmują się najczęściej zleceń polegających na uzyskaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Może tu chodzić np. o sprawdzenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników i ich życiorysów, określenie wiarygodności partnerów biznesowych czy też zbadanie stanu prawnego ruchomości i nieruchomości. Czasami firmy wynajmują detektywów, by ci sprawdzili pracowników i kontrahentów pod kątem podatności na przekupstwo. Może chodzić też o podważenie wiarygodności świadków i prawdziwości ich zeznań. Osobną grupę czynności stanowi zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych.

Tu jest już trochę podobnie jak w klasycznym wywiadzie gospodarczym. W grę wchodzi ocena wiarygodności kontrahenta, jego wypłacalności, weryfikacja dokumentów. Detektywi przeprowadzą też analizę powiązań osobistych pomiędzy członkami zarządów lub wspólnikami firm. Są też i zlecenia nieco bardziej zbliżone do działań policyjnych. Może tu chodzić np. o wykrywanie czynów nieuczciwej konkurencji albo kanałów ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową. Detektywi poszukują także zaginionych dłużników lub przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Jest też cała sfera działalności związanej z ochroną marki. Na rynku polskim, podobnie jak na każdym innym, od lat obserwuje się obrót i produkcję podrobionych towarów. Czynności detektywistyczne prowadzone przy działaniach związanych z walką z tym procederem są bardzo szerokie i prowadzą do ustalenia i likwidacji, przy współpracy z organami ścigania, miejsc składowania czy produkcji podróbek, jak też ustalania składu grupy przestępczej trudniącej się tym procederem.

Siła odznaki

Czym tak naprawdę wyróżnia się detektywistyczny wywiad gospodarczy na tle zwykłego wywiadu gospodarczego? Zdaniem Michała Rapackiego, prezesa Business Security Agency, detektyw z racji posiadanych uprawnień ustawowych (przetwarzanie danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą) w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI