BESI Grupo Novo Banco o rynku mediowym i telekomunikacyjnym: TVN/Agora/Cyfrowy Polsat/Orange Polska/Netia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Analitycy BESI Grupo Novo Banco dnia 11 grudnia b.r. wydali rekomendacje dla następujących spółek sektora mediowego i telekomunikacyjnego: TVN/Agora/Cyfrowy Polsat/Orange Polska/Netia.

TVN – BESI podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla TVN i podnosi cenę docelową akcji spółki do 17,9 PLN (z 14,5 PLN).
Agora – BESI podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Agory i podnosi cenę docelową akcji spółki do 10,3 PLN (z 10,2 PLN).
Cyfrowy Polsat – BESI podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu i podnosi cenę docelową akcji spółki na 29,1 PLN (z 27,1 PLN).
Orange Polska – BESI obniża swoją rekomendację dla Orange Polska na SPRZEDAJ (z KUPUJ), a także zmniejsza cenę docelową akcji spółki do poziomu 8,0 PLN (z 10,8 PLN).
Netia – BESI podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla Netii oraz cenę docelową akcji spółki na poziomie 5,6 PLN.

TVN

W raporcie z 11 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla TVN i podnosi cenę docelową akcji spółki do 17,9 PLN (z 14,5 PLN) pod wpływem: (1) obniżenia nakładów inwestycyjnych w okresie objętym prognozą i (2) niższego średniego ważonego kosztu kapitału. BESI zmieniło swoje prognozy EBITDA na 14E/15E o 8 proc./7 proc. w wyniku niższych oczekiwań wobec jednostek stowarzyszonych spółki. Pomimo silnej konkurencji i fragmentacji rynku reklamy telewizyjnej TVN pozostaje główną platformą telewizyjną w Polsce, broniąc swojego udziału w widowni na poziomie ok. 22 proc. i pozostając na pozycji lidera rynku reklamy telewizyjnej z udziałem ok. 33 proc. w 3Q14. Akcjonariusze kontrolujący TVN – ITI i Canal+ – analizują obecnie potencjalne możliwości wyjścia z inwestycji, a według prezesa TVN wśród potencjalnych nabywców są Time Warner i Discovery.

BESI uważa, że nabycie aktywów TVN może stanowić wyjątkową okazję dla inwestora strategicznego rozważającego wejście na rynek medialny w Europie Środkowej i Wschodniej, ze względu na duży rynek wewnętrzny Polski, pozycję telewizji w torcie reklamowym a także treści TVN i jej udział w rynku. Dlatego analitycy spodziewają się, że potencjalny nabywca zapłaci cenę ze zwyżką względem aktualnych międzynarodowych wskaźników dla telewizji (BBG 14E/15E EV/EBITDA 11.3x/9.8x), którą następnie może odzyskać dzięki efektowi synergii jaki wystąpi po nabyciu spółki, głównie w zakresie obniżenia kosztów wytworzenia treści telewizyjnych.

Agora

W raporcie z 11 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Agory i podnosi cenę docelową akcji spółki do 10,3 PLN (z 10,2 PLN) w wyniku podwyżek prognoz EBITDA na 2014E/15E, spowodowanych głównie przez segment kinowy i niższy średni ważony koszt kapitału. Ekspozycja na segment prasy (27 proc. w obrotach za 14E) systematycznie spada (spodziewany udział 19 proc. w obrotach za 17E) dzięki rosnącemu udziałowi innych segmentów, w tym kina i Internetu. Tempo tego spadku zostało jednak nieco ograniczone przez spowolnienie tempa erozji sprzedaży egzemplarzowej. BESI spodziewa się ujemnego salda wolnych przepływów pieniężnych w 2015E-16E ze względu na wzrost nakładów inwestycyjnych (odpowiednio 106 mln PLN/110 mln PLN). Jednak w przeciwieństwie do poprzednich wydatków Agory na akwizycje dotcomów (np. Trader.com i GoldenLine.pl), które analitycy postrzegali jako wątpliwe pod względem przyrostu wartości, tym razem nakłady inwestycyjne zostaną przeznaczone na wzmocnienie pozycji Agory w outdoorze i kinie – stabilnych i organicznie rozwijających się segmentach, w których Agora posiada ugruntowaną pozycję.

Cyfrowy Polsat

W raporcie z 11 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu i podnosi cenę docelową akcji spółki na 29,1 PLN (z 27,1 PLN). Chociaż przyczyny niedawnego odejścia Prezesa Zarządu są nadal niejasne dla analityków, Cyfrowy Polsat pozostaje faworytem BESI wśród polskich spółek telekomunikacyjnych ze względu na swoją ekspozycję na dwa obiecujące segmenty rynku – płatną telewizję i mobilne usługi szerokopasmowe. Atrakcyjny produkt spółki, pakiet 3P SmartDOM umożliwił jej zwiększenie bazy RGU i średniego przychodu od jednego abonenta (co było widoczne już w wynikach za 2-3Q14), przy pozytywnym wpływie na przychody ogółem, a efekt synergii wynikający z cięcia kosztów zostawia miejsce na niewielką ekspansję marży EBITDA (analitycy oczekują poziomu 39,5 proc. w 2016E, w porównaniu z 37,3 proc. w 2014E). Rosnąca baza mobilnych usług szerokopasmowych i zużycie danych wywiera pewną presję na koszty operacyjne, jednak niedawno rozpoczęte negocjacje z Midas powinny rozwiązać ten problem (spodziewana jest 35 proc. obniżka ceny za GB). Nadchodząca aukcja LTE to wielka niewiadoma, ale obecne wykorzystanie częstotliwości grupy CPS, w połączeniu z NetNet jako „czarnym koniem” aukcji powinno sprawić, że CPS będzie w lepszej sytuacji niż inni uczestnicy rynku.

Orange Polska

W raporcie z 11 grudnia BESI Grupo Novo Banco obniża swoją rekomendację dla Orange Polska na SPRZEDAJ (z KUPUJ), a także zmniejsza cenę docelową akcji spółki do poziomu 8,0 PLN (z 10,8 PLN) pod wpływem wzrostu prognozowanych nakładów inwestycyjnych (projekt FTTx) oraz wzrostu szacowanej przez analityków wartości budżetu LTE do 1,4 mld PLN (z 900 mln PLN). BESI uważa, że spowoduje to obniżkę dywidendy przypadającej na jedną akcję w 2015E do 0,3 PLN (w porównaniu ze spodziewanym wcześniej 0,5 PLN). Mimo pewnej poprawy wskaźników KPI w wynikach za 2-3Q14 (wzrost bazy abonentów 3P o 36 tys., zmniejszenie erozji w obszarze usług głosowych telefonii stacjonarnej, ciągły wzrost bazy abonentów Orange Open i NJU.Mobile), przepływy pieniężne OPL będą pod presją w wyniku zbliżającej się aukcji LTE oraz rosnącym nakładom inwestycyjne na uruchamianie FTTx w regionach niepodlegających regulacji. Oprócz tego, OPL będzie odczuwać presję cenową w segmencie B2B, która może być jeszcze silniejsza, kiedy GTS zostanie w pełni zintegrowana z T-Mobile. Na koniec, rozszerzenie oferty SmartDOM poza grupę Cyfrowego Polsatu oczywiście będzie mieć pewne konsekwencje jeśli chodzi o wskaźniki KPI operatorów komórkowych. Choć analitycy nie wiedzą, jak wysoko mogą pójść ceny w aukcji LTE, to fakt, że w wyścigu startuje sześciu oferentów w połączeniu z brakiem częstotliwości LTE u OPL, prowadzi analityków do wniosku że OPL stawia sobie za cel zdobycie częstotliwości za wszelką cenę.

Netia

W raporcie z 11 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla Netii oraz cenę docelową akcji spółki na poziomie 5,6 PLN. Mimo że wg szacunków analityków Netia oferuje najwyższą wśród polskich telekomów stopę dywidendy za 15E na poziomie 7,4 proc., w porównaniu z 3,3 proc. w przypadku OPL i 0% w przypadku CPS, BESI podtrzymuje swoje stanowisko NEUTRALNE co do akcji spółki, ponieważ analitycy spodziewają się, że w nadchodzących latach jej przychody i EBITDA pozostaną pod presją (BESI spodziewa się wskaźnika CAGR za okres 2013-16E na poziomie -8,5 proc., zarówno jeśli chodzi o przychody, jak i EBITDA). Dlatego też znaczna zniżka wyceny Netii względem międzynarodowych spółek o podobnym profilu – EV/EBITDA za 15E/16E na poziomie 22 proc./18 proc. jest, zdaniem analityków, również uzasadniona. BESI uważa, że zaktualizowana strategia Netii skupiająca się na obronie bazy klientów we własnej sieci z dalszą sprzedażą krzyżową i optymalizacją kosztów wydaje się być jedynym sposobem na złagodzenie presji EBITDA. Zdaniem analityków, cel Netii jakim jest wydzielenie aktywów infrastrukturalnych B2C i B2B może sprawić, ze scenariusz podziału spółki będzie bardziej prawdopodobny. BESI uważa, że realizacja scenariusza podziału na aktywa B2B i B2C mogłaby odblokować większą wartość, a ewentualnymi nabywcami mogliby być operatorzy telewizji kablowych lub komórkowi. W obecnej chwili jest to jednak możliwość jedynie hipotetyczna, dlatego utrzymano rekomendację NEUTRALNĄ oraz cenę docelową akcji 5,6 PLN.

Polish Media. Media outlook for 2015 – pobierz.
Polish Telecoms. Telco puzzles in 2015 – pobierz.

Konrad Księżopolski
Analityk, BESI Grupo Novo Banco