Barometr Polskiego Rynku Pracy: 16% pracowników zauważyło automatyzację w swojej firmie

Barometr Polskiego Rynku Pracy: 16% pracowników zauważyło automatyzację w swojej firmie
Fot. stock.adobe.com / Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas gdy rok temu 38% przedsiębiorców uważało, że w ich branży przyspieszyła automatyzacja, w tym roku taką opinię wyraża 32% firm, wynika z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service.

Automatyzację w swej firmie zauważyło 16% pracowników oraz 32% przedsiębiorstw, w tym głównie logistyczne oraz IT, wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Kurs na automatyzację firmy obrały już dawno temu, ale proces modernizacji przez minione dwa lata mocno nie przyspieszył.

„Przedsiębiorcy, którzy działali w warunkach niepewności, zamrażali inwestycje i skupiali się na rozwiązywaniu najbardziej namacalnych problemów związanych m.in. z przerwanymi łańcuchami dostaw, brakiem produktów i surowców czy ich rosnącymi cenami. Nie można mieć jednak wątpliwości, że rynek pracy się zmienia, a technologia odpowiada za gros tych przemian” – powiedział ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Sztuczna inteligencja i nowe technologie pomogą pracownikom w firmie >>>

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że podczas gdy rok temu 38% przedsiębiorców uważało, że w ich branży przyspieszyła automatyzacja, w tym roku taką opinię wyraża 32% firm. Najlepiej jest pod tym względem w logistyce (67%) oraz IT (59%) oraz w średnich przedsiębiorstwach (38% vs. 29% małych i 28% dużych). Brak zmian w zakresie technologii w swojej branży deklaruje co drugi przedsiębiorca. Chodzi głównie o sektor HoReCa (80% wskazań), budownictwo (73%) oraz handel (53%).

W co piątej firmie wdrażane są rozwiązania z zakresu automatyzacji lub/i robotyzacji

Co piąta firma przyznaje, że aktualnie w przedsiębiorstwie wdrażane są rozwiązania z zakresu automatyzacji lub/i robotyzacji, 17% planuje to w niedalekiej przyszłości, a 19% aktualnie nie planuje, ale nie wyklucza tego w kolejnych latach. Jakiegokolwiek planu automatyzowania działań w firmie nie ma 33% przedsiębiorców. Zdecydowanymi liderami technologicznej rewolucji są duże firmy, wśród których co trzecia stawia na automatyzację. W grupie małych przedsiębiorstw podobne działania realizuje 9% z nich, podkreślono.

„Nastawienie do automatyzacji zależy od wielu zmiennych. Jak pokazał tegoroczny 'Barometr Polskiego Rynku Pracy’, z większym entuzjazmem do tego tematu podchodzą przedsiębiorstwa o liczniejszej załodze. Już 4 z 10 przedstawicieli średniej firmy oraz co czwarty przedstawiciel dużej wskazuje, że jego przedsiębiorstwo jest raczej przygotowane do zwiększenia nakładów na robotyzację. W przypadku małych firm aż 60% nie jest gotowa na taki krok. Warto jednak pamiętać, że zwiększenie poziomu automatyzacji mniejszej firmy w dłuższej perspektywie może mieć najlepsze efekty w postaci m.in. wzrostu biznesu, poprawy jakości działań, a tym samym zwiększenia konkurencyjności” – dodał Inglot.

Redukcja etatów wynikającą z automatyzacji

Co drugi pracodawca zakłada redukcję etatów wynikającą z automatyzacji. Zwolnień z tego powodu nie przewidują raczej przedstawiciele budownictwa (63%). Należy jednak docenić świadomość pracodawców, jeżeli chodzi o konieczność przekwalifikowania pracowników i wyposażenia ich w nowe umiejętności. Szkolenia z zakresu obsługi nowych systemów i maszyn planuje 44% firm, a 21% przekwalifikuje osoby, którym robot zabierze pracę. Dodatkowo, co piąta firma na razie nie planuje takich działań, ale nie wyklucza, że w przyszłości konieczne będą szkolenia dla pracowników lub ich przekwalifikowanie.

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview) w terminie 8-12 lutego 2022 roku.

Źródło: ISBnews