Barometr Ofert Pracy w lipcu w dół. Spadek liczby wakatów we wszystkich województwach

Barometr Ofert Pracy w lipcu w dół. Spadek liczby wakatów we wszystkich województwach
Fot. stock.adobe.com/wladimir1804
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - spadł o 13,3 pkt m/m i wyniósł 258,1 pkt w lipcu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według Instytutu, spadek wskaźnika trwa już praktycznie od początku bieżącego roku, ale do tej pory nie był tak znaczny.

Barometr Ofert Pracy (#BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - spadł o 13,3 pkt m/m i wyniósł 258,1 pkt w lipcu 2019 r. #BIEC #praca #OfertyPracy

„Z każdym miesiącem utwierdza on w przekonaniu o pogarszającej się sytuacji na rynku wakatów. Przyczynia się do tego ochłodzenie klimatu koniunktury gospodarczej, wywoływanej kurczącym się tempem napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw krajowych, rosnącymi kosztami pracy oraz perspektywami spadku popytu wewnętrznego na tle wzrostu cen. Słabnący wpływ koniunkturalnych impulsów na rynku wakatów potwierdzają zmiany bezrobocia rejestrowanego. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, po raz pierwszy od maja 2017 roku wzrosła, choć nieznacznie, bo o 0,1 pkt proc. i wyniosła 5,6%” – czytamy w raporcie.

W lipcu wzrosła jedynie liczba ofert dot. franczyzy oraz w branży ubezpieczeniowej

W lipcu spadek liczby wakatów wystąpił we wszystkich województwach bez wyjątku, podało Biuro.

„Liczba ofert zatrudnienia skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych została w największym stopniu objęta koniunkturalnym spowolnieniem. Po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w lipcu wzrosła jedynie liczba ofert dot. franczyzy oraz w branży ubezpieczeniowej. Najmniejszą redukcję wakatów odnotowaliśmy w grupie zawodów związanych z zasobami ludzkimi, doradztwem oraz pracą w działach firm związanych z zakupami” – czytamy dalej.

Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w czerwcu w dół. Rynek e-ofert pracy osiągnął już szczyt możliwości?

Oferty pracy dla przedstawicieli większości kategorii zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych również podlegają koniunkturalnemu spowolnieniu. Wśród nich w lipcu wzrost liczby wakatów notujemy jedynie w branży energetycznej oraz budowlanej. Dodatkowo energetyka jest jedyną kategorią z tej grupy ofert, która wykazuje w całym bieżącym roku wyraźny wzrost, podano dalej.

„Lipcowy spadek liczby ofert pracy dotyczący zawodów usługowych był mniejszy niż w dwóch poprzednich grupach. W transporcie w bieżącym roku nawet przybyło ofert pracy. W pozostałych obszarach logistyki tegoroczny spadek jest niewielki” – czytamy także.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Źródło: ISBnews