Barometr COVID-19: trwa pozytywny trend, co trzecia firma spodziewa się poprawy w swojej branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Barometr COVID-19: trwa pozytywny trend, co trzecia firma spodziewa się poprawy w swojej branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy
Fot. stock.adobe.com / Monster Ztudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Około 1/3 firm spodziewa się poprawy sytuacji w swojej branży w ciągu najbliższego półrocza, wynika z Barometru COVID-19, realizowanego cyklicznie przez Europejski Fundusz Leasingowy (EFL).

„W 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL od początku pandemii koronawirusa w Polsce, widać kontynuację pozytywnego trendu z poprzedniego kwartału, zgodnie z którym kondycja firm MŚP poprawia się. 33% przedsiębiorstw ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy sytuacja w ich branży poprawi się. To zbliżony wynik do poprzedniego pomiaru (32%) i jeden z najwyższych od początku realizacji badania.

Co ciekawe, po raz pierwszy tak liczna grupa firm (24%) ocenia, że ich branża rozwinie się w związku z pandemią COVID-19. We wcześniejszych pomiarach wynik oscylował na poziomie kilku procent. W szczególności uważa tak 46% firm produkcyjnych i 30% firm budowlanych” ‒ czytamy w komunikacie poświęconym Barometrowi.

Po raz pierwszy tak liczna grupa firm (24%) ocenia, że ich branża rozwinie się w związku z pandemią COVID-19

Ponadto 22% firm ocenia, że w związku z pandemią COVID-19 dojdzie do zamykania działalności firm. W II kwartale tego zdania było 38% zapytanych. 39% firm jest zdania, że pandemia nie spowoduje istotnych zmian w branży, o 10 pkt proc. mniej niż kwartał wcześniej.

Czytaj także: Barometr EFL na III kwartał: wyraźna poprawa nastrojów wśród MŚP; wartość indeksu najwyższa od ponad 2 lat

Od optymizmu do pesymizmu

Największy optymizm panuje w produkcji i budownictwie: 45% firm produkcyjnych i 30% budowlanych uważa, że pandemia pomoże rozwinąć się ich branżom.

To wzrost w porównaniu do pomiaru z II kwartału, w którym takie zdanie wyraziło 16% przedstawicieli produkcji i 8% budownictwa, podano także.

Największy optymizm panuje w produkcji i budownictwie

Natomiast największy pesymizm dotyczący wpływu pandemii COVID-19 wykazują ‒ tak jak poprzednio ‒ przedstawiciele HoReCa.

Zdecydowana większość respondentów (tyle samo, co w II kwartale – blisko 85%) uważa, że pandemia spowoduje upadki firm i zamykanie działalności gospodarczych.

Czytaj także: 13 proc. firm planuje zatrudniać, 1 proc. zwalniać w przemyśle w III kw.

Mniej obaw dotyczących COVID-19

„Choć wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę jest cały czas oceniany jako negatywny, to z kwartału na kwartał natężenie tych ocen sukcesywnie słabnie.

Największy pesymizm dotyczący wpływu pandemii COVID-19 wykazują ‒ tak jak poprzednio ‒ przedstawiciele HoReCa

W III kwartale 20% firm uważa, że COVID-19 ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na ich działalność, o 2 pkt proc. mniej niż kwartał wcześniej i 8 pkt proc. mniej niż w I kwartale br. 39% mówi: raczej niekorzystny, a w opinii 33% zapytanych epidemia nie wywiera istotnego wpływu na sytuację firmy” ‒ czytamy w podsumowaniu.

Czytaj także: Hotele i gastronomia – co piąty pracodawca szuka nowych rąk do pracy


Barometr COVID-19 to dodatkowe badanie towarzyszące Barometrowi EFL, zapoczątkowane w marcu 2020 roku w celu diagnozy wpływu pandemii koronawirusa na przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Badanie jest realizowane co miesiąc.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

Źródło: ISBnews