Bardzo dobre wyniki produktów inwestycyjnych z oferty Deutsche Bank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.01.400x267Produkty inwestycyjne z oferty Deutsche Bank kontynuują bardzo dobre wyniki. Zakończona właśnie db Elita Funduszy III_2 zapewniła Klientom zysk w wysokości 33% brutto, w skali 3 lat, przy pełnej ochronie kapitału.

Trzyletni produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Elita Funduszy III_2 osiągnął wynik 27,11% netto (~33,47% brutto, czyli 11,16% w skali roku). Aktywem bazowym db Elity Funduszy III_2 był fundusz inwestycyjny Franklin Templeton Global Total Return.

Z uwagi na wbudowany mechanizm gwarancji kapitału, produkty z linii db Elita Funduszy stanowią alternatywę dla Klientów, którzy chcą skorzystać na wzrostach funduszy inwestycyjnych bez ryzyka utraty swojego kapitału. Warto podkreślić, że do tej pory wszystkie edycje produktów z linii db Elita Funduszy, które oferujemy naszym Klientom regularnie od 2011 r., zakończyły się dodatnimi wynikami. db Elity Funduszy zapewniają 100-procentową ochronę składki zainwestowanej, a zysk zależy od wyników wyselekcjonowanych przez naszych ekspertów funduszy inwestycyjnych, które stanowią aktywo bazowe – mówi Monika Sadowska, Manager w Biurze Produktów Inwestycyjnych i Bancassurance, Deutsche Bank.

Poszczególne subskrypcje db Elit Funduszy uruchamiane są z częstotliwością miesięczną. Już na początku października w ofercie Deutsche Bank pojawi się kolejna db Elita Funduszy oparta o nowy koszyk funduszy.

Równocześnie inwestycja w produkt strukturyzowany Certyfikaty Ekspresowe powiązane z Indeksem EuroStoxx50 skupiającego 50 największych przedsiębiorstw z państw strefy euro zakończyła się po roku wynikiem 8,5%. Zakończone certyfikaty to maksymalnie czteroletni produkt inwestycyjny, który umożliwiał osiąganie potencjalnego zysku zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu EuroStoxx50, jak i w okresie stagnacji.

Deutsche Bank kieruje ofertę produktów strukturyzowanych do Klientów zainteresowanych inwestycjami, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów. W zależności od rozwiązania, produkty dostępne są także w wersjach z mechanizmem pełnej lub częściowej ochrony kapitału. Subskrypcje kolejnych edycji produktów są uruchamiane na początku każdego miesiąca.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.