Bardzo dobre wyniki BLIKA w 2020 roku: 70 mln przychodów i 36 mln zysku netto

Bardzo dobre wyniki BLIKA w 2020 roku: 70 mln przychodów i 36 mln zysku netto
Źródło: BLIK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W roku 2020 Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK osiągnął tzw. break even point w skali pełnego roku obrotowego – po raz pierwszy od początku istnienia osiągając zysk i to od razu na bardzo wysokim poziomie. Rok do roku przychody wzrosły blisko dwukrotnie, koszty działalności pozostały niemal bez zmian. Zysk netto na koniec roku wyniósł 36 mln, wobec niewielkiej straty rok wcześniej.

W 2020 roku odnotowano 424 mln transakcji BLIKIEM przy ponad 7 mln aktywnych użytkowników (7,6 mln na koniec pierwszego kwartału 2021 r.). BLIK jako powszechny system dostępny jest dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Dołączają do niego wciąż nowi uczestnicy – między innymi globalni dostawcy płatności, coraz więcej banków spółdzielczych czy startujące na rynku fintechy płatnicze.

BLIKIEM można zapłacić w całym polskim internecie oraz rosnącej liczbie globalnych platform e- commerce. Transakcji można dokonywać w ponad 700 tys. terminali płatniczych (70 proc. wszystkich terminali w kraju) oraz w ponad 20 tys. bankomatów (90 proc. urządzeń na rynku). Natychmiastowe przelewy na telefon BLIK stały się najszybciej rosnąca kategorią transakcji realizowanych za pomocą mobilnego systemu płatności (wzrost o 167 proc. rok do roku).

Czytaj także: Zbigniew Jagiełło z PKO BP do Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK-a >>>

Wyniki finansowe BLIKA w latach 2015-2020
Źródło: BLIK

– Cały czas intensywnie pracujemy nad zwiększeniem zakresu usług oraz dalszym wzrostem liczby aktywnych użytkowników. Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte po 5 latach dynamicznego rozwoju tworzą silną podstawę do dalszych inwestycji w takie obszary jak contactless, globalny rozwój płatności e-commerce czy też w segment instant payments w tym P2P. Jesteśmy wiodącą marką płatniczą w Polce oraz liderem europejskim w obszarze mobilnych płatności w e-commerce. Udział BLIKA we wszystkich transakcjach finansowych zrealizowanych w aplikacjach polskich banków w 2020 osiągnął poziom 44 proc. Pod koniec roku BLIK wyprzedził karty płatnicze wydane przez polskie banki w liczbie transakcji w globalnym e-commerce – polskim i zagranicznym – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. – Planujemy dalsze inwestycje w rozwój BLIKA w Polsce i w Europie – dodaje.

Przychody Polskiego Standardy Płatności

Operator systemu odnotował znaczny wzrost przychodów, które w 2020 r. wyniosły 70,6 mln zł – to wzrost o blisko 71 proc. rok do roku (w 2019 r. spółka osiągnęła 41,3 mln przychodów).

Przychody za rok 2020 były porównywalne z tymi osiągniętymi w pierwszych 5 latach obecności BLIKA na rynku (łącznie 83,6 mln w latach 2015-2019 wobec 70,6 w 2020 r.).

Średni roczny wzrost przychodów (CAGR) w latach 2015-2020 wyniósł 91 proc. Polski Standard Płatności utrzymał także koszty działalności na poziomie z 2019 r. (43,6 mln zł wobec 43 mln zł rok wcześniej).

Break even point w skali roku obrotowego

Wynik operacyjny (EBIT, czyli wynik przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi) PSP w 2020 r. wyniósł 27 mln zł wobec – 1,7 mln zł rok wcześniej.

Kolejny ważny wskaźnik pokazujący jak duża jest zmiana wyników finansowych PSP – EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, kosztami finansowymi oraz amortyzacją) wyniósł w 2020 r. 30,5 mln zł, wobec 1,7 mln zł rok wcześniej. Zysk netto PSP w 2020 r. osiągnął poziom 36 mln zł.

Na czym zarabia operator systemu BLIK

Użytkownicy BLIKA, klienci którzy korzystają z systemu za pośrednictwem aplikacji mobilnej swojego banku, nie ponoszą żadnych opłat za realizację transakcji. Mogą nim płacić w internecie, terminalach stacjonarnych, przelewać pieniądze na numer telefonu, wpłacać i wypłacać pieniądze bankomatów, a także ustawiać płatności cykliczne – bez kosztów.

Czytaj także: BLIK świętuje przełomowy moment: zrealizowano miliardową transakcję >>>

Operator systemu osiąga przychody między innymi z opłat od rozliczania transakcji, które uiszczają banki i agenci rozliczeniowi czy opłat za autoryzację transakcji.

– Osiągnięty przez spółkę wzrost przychodów spowodowany jest tzw. efektem skali. Wciąż jesteśmy na etapie zwiększania transakcyjności i dostępności BLIKA. Mamy ogromny potencjał do dalszego wzrostu, nie tylko w ramach skalowania obecnych produktów w Polsce i międzynarodowo, ale także poprzez oferowanie nowych obszarów zastosowań BLIKA – podsumowuje Dariusz Mazurkiewicz.

Źródło: BLIK