BankTech. W poszukiwaniu efektywności

BankTech. W poszukiwaniu efektywności
© Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych stanowi, obok regulacyjnego tsunami, najsilniejszy impuls transformacji dokonującej się na współczesnym rynku finansowym. Nieprzypadkowo zatem w programie tegorocznych Horyzontów Bankowości pojawiło się wydarzenie w całości dedykowane najnowszym trendom w branży IT oraz ich znaczeniu dla rozwoju alternatywnych form komunikacji z klientem czy udoskonalania procesów backoffice'owych.

Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych stanowi, obok regulacyjnego tsunami, najsilniejszy impuls transformacji dokonującej się na współczesnym rynku finansowym #BankTech

Hasło konferencji: „BankTech. W poszukiwaniu efektywności” – nawiązuje do coraz dynamiczniej rozwijającego się rynku firm fintechowych, które w wielu przypadkach stanowią wzór do naśladowania dla tradycyjnych instytucji finansowych.

O zależnościach pomiędzy innowacjami a efektywnością funkcjonowania banków mówił Bartłomiej Nocoń, dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Pekao SA. Przypomniał on, iż na przestrzeni kilku zaledwie lat świat stał się mobilny. Ponad 80% używanych obecnie telefonów komórkowych stanowią smartfony, 4 mld mieszkańców ziemskiego globu posiada stały dostęp do internetu, a co sekundę do serwisów społecznościowych loguje się jedenastu użytkowników. Równolegle z rozwojem samych technologii i ich upowszechnianiem się w społeczeństwie zmienia się mentalność samych konsumentów. – Dziś żyjemy w dobie krótkich komunikatów, najczęściej opatrzonych zdjęciem, które są następnie powielane setki tysięcy razy – przypomniał Bartłomiej Nocoń. Konsekwencje owych przemian zauważalne są również i na polskim rynku: 2,5 mln klientów polskich banków korzysta wyłącznie z kanałów mobilnych, 82% instytucji finansowych zamierza zwiększyć efektywność przez wykorzystanie zaawansowanych technologii, a zdaniem 77% menedżerów sztuczna inteligencja jest w stanie zmienić gruntownie funkcjonowanie organizacji. – Banki na pierwszym miejscu stają się cyfrowe, na drugim uniwersalne – podkreślił reprezentant Banku Pekao S.A. Następnie omówił szczegółowo trzy trendy kluczowe dla sektora finansowego, czyli kanały mobilne, sztuczną inteligencję i blockchain.

Tomasz Gzik, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie GoldenOre, przypomniał, że we współczesnym świecie informacja ma większe znaczenie dla gospodarki aniżeli najbardziej nawet zaawansowane technologie, których głównym celem jest wszak obróbka i udostępnianie olbrzymich zbiorów danych. – Dostęp do informacji w real time stanowi coraz częściej źródło przewagi konkurencyjnej – zauważył Tomasz Gzik. O ile jeszcze kilka lat temu wystarczyło wykorzystanie danych z dnia poprzedniego, to współczesne uwarunkowania wymuszają korzystanie z informacji sprzed kilku sekund. Obok szybkości przetwarzania danych kluczowym trendem jest rzecz jasna sztuczna inteligencja. Piotr Beńke, Chief Technology Officer, IBM Polska przypomniał, iż w obszarze usług bankowych czy ubezpieczeniowych maszyna coraz częściej będzie zastępować człowieka. – Dziś systemy budowane są na bazie algorytmów. W przypadku wykorzystania sztucznej inteligencji możemy nauczyć maszynę nowych zasad, bez konieczności kodowania – zauważył Piotr Beńke. Przypomniał także, iż około 69% firm z sektora finansowego deklaruje, że wdrożyło lub w najbliższym czasie wdroży rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Dowodem na wzrost znaczenia tej technologii jest fakt, iż na przestrzeni ostatnich lat nakłady przedsiębiorstw na wdrożenia z zakresu sztucznej inteligencji rosną z roku na rok o blisko 40%. AI oznacza bowiem liczne korzyści: pozwala na redukcję kosztów procesu inwestycyjnego, usuwa też konflikt interesów i pokusę missellingu. Robotyzacja może być też rozwiązaniem szczególnie korzystnym dla samych klientów. – W przypadku inwestycji ludzie chętnie przekazują informacje o swych problemach finansowych czatbotom, gdyż w takiej sytuacji nie ma ryzyka związanego z osądem ze strony doradcy – wskazał przedstawiciel IBM.

 

Automatyzacja procesów w kontaktach klienta z bankiem – szansa czy zagrożenie? Taki tytuł nosiło wystąpienie przedstawicieli firmy IDEMIA, Anny Worwy i Marka Obuchowicza. Wspomnieli oni między innymi o korzyściach związanych z wprowadzaniem cyfrowej tożsamości. Rafał Skóra, Senior IT Project Manager w firmie ESKOM, omówił szczegółowo cztery kierunki cyfrowej transformacji współczesnego biznesu bankowego. Należy do nich w pierwszej kolejności kultura DevOps, czyli eliminacja barier pomiędzy obszarem wdrażania nowych technologii i działami operacyjnymi instytucji finansowych, następnie architektura mikrousługowa, co oznacza rezygnację z dużych, zintegrowanych serwisów transakcyjnych na rzecz platform, na których każda z funkcjonalności stanowi odrębny element możliwy do modyfikacji niezależnie od pozostałych elementów architektury. Ważnym trendem jest również wykorzystanie kontenerów danych i wszechobecny cloud computing, który jednakże w przypadku sektora finansowego napotyka na szereg przeszkód natury regulacyjnej. Sesję zakończyło wystąpienie Artura Żurka, dyrektora Departamentu Wspomagania i Optymalizacji Sieci Bankowości Detalicznej w Banku Millennium, poświęcone wykorzystaniu rozwiązań z zakresu data mining i uczenia maszynowego we współczesnym sektorze bankowym.

Karol Jerzy Mórawski