Bankowość spółdzielcza: Wypełnienie luki w ofercie finansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w Polsce

Bankowość spółdzielcza: Wypełnienie luki w ofercie finansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w Polsce
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
InnovFin SMEG – Small & Medium Enterprises Guarantee Facility to jeden z palety instrumentów finansowych InnovFin programu Horyzont 2020, największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, z budżetem sięgającym niemal 80 mld euro. W ramach tego instrumentu Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), działający na zlecenie Komisji Europejskiej, udziela gwarancji portfelowych instytucjom finansowym oferujących finansowanie zwrotne dla przedsiębiorców (np. kredyty, leasing, pożyczki).

Maciej Małek

Najnowsza umowa między EFI a CVI Dom Maklerski (CVI), objęta jest Planem inwestycyjnym dla Europy, tzw. planem Junckera i realizowana w ramach instrumentu InnovFin SMEG. Dotyczy ona gwarancji portfelowej finansowania dłużnego o łącznej wartości 834 mln zł, które CVI może zainwestować w ciągu najbliższych dwóch lat w innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz tzw. małe mid-cap.

Konferencja prasowa.Od lewej: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, dr Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Witold Słowik, podsekretarz stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Pier Luigi Gilibert, prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Rafał Lis, partner zarządzający CVI Dom Maklerski, Marcin Leja, prezes zarządu CVI Dom Maklerski, Ramona Samson, zastępca dyrektora Open Innovation&Open Science w Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

W ramach InnovFin SMEG, EFI pokrywa 50% ewentualnej straty pośrednika finansowego, powstałej wskutek niespłacenia zobowiązania przez przedsiębiorcę. Gwarancja obejmuje kwotę główną i odsetki. W zamian za przyznanie gwarancji, pośrednik zobowiązuje się do oferowania finansowania na lepszych warunkach (np. przy niższej cenie, bez zabezpieczenia, z niższym wkładem własnym, dla przedsiębiorców o krótkim okresie działalności, dla bardziej ryzykownych projektów itp.). W ten sposób jest spełniony cel instrumentu finansowego, tj. zapewnienie europejskim przedsiębiorcom dostępu do preferencyjnego finansowania zwrotnego.

Objęte gwarancją EFI finansowanie jest oferowane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Dzięki przejęciu połowy ryzyka inwestycyjnego przez EFI, CVI zaoferuje przedsiębiorstwom tańsze finansowanie dłużne w ramach transakcji private debt.

CVI Dom Maklerski jest niezależną firmą inwestycyjną, liderem w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Obec nie firma zarządza aktywami o łącznej wartości 5,8 mld zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Wsparty instrumentem unijnym Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, z aktywami 3,3 mld zł, jest jednym z największych funduszy obligacji korporacyjnych w Polsce. CVI tworzy 17-osobowy zespół inwestycyjny.

Plan inwestycyjny dla Europy Tzw. plan Junckera, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej. Plan koncentruje się na przełamywaniu barier w dostępie do kapitału dla europejskich przedsiębiorstw, oferując wsparcie przy wykorzystaniu nowych i istniejących na rynku instrumentów finansowych. Głównym jego filarem jest Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych, który dzięki zaangażowaniu środków publicznych ma umożliwić uruchomienie dodatkowych inwestycji. Działalność Planu inwestycyjnego dla Europy przynosi wymierne efekty. Więcej: http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI