Bankowość Spółdzielcza. Szwajcaria: Wyniki szwajcarskich Banków Spółdzielczych

Bankowość Spółdzielcza. Szwajcaria: Wyniki szwajcarskich Banków Spółdzielczych
Fot. rh2010/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Szwajcarii, która znana jest z wysokiej kultury bankowej i silnej konkurencji na rynku finansowym, od 120 lat z dużym powodzeniem funkcjonują banki spółdzielcze oparte na koncepcji spółdzielni kredytowej Raiffeisena. 246 lokalnych instytucji finansowych wraz z bankiem krajowym/centralnym – Raiffeisen Schweiz z siedzibą w St. Gallen i specjalistycznymi spółkami tworzy silną spółdzielczą grupę bankową – Raiffeisen Gruppe. Jest to największa pod względem liczby posiadanych placówek bankowych i aktywności na rynku detalicznym oraz trzecia, gdy idzie o wartość aktywów, grupa bankowa w Szwajcarii, po koncernach finansowych UBS i Credit Suisse.

Banki spółdzielcze odgrywają szczególnie dużą rolę na rynku kredytów hipotecznych, zaciąganych głównie na finansowanie prywatnych inwestycji mieszkaniowych. Co czwarty kredyt hipoteczny w Szwajcarii udzielany jest przez podmiot z grupy Raiffeisena. Wysoki jest też udział banków spółdzielczych w rynku depozytów od osób prywatnych – wynosi on prawie 20%. Banki Raiffeisena są też liczącym się pracodawcą na lokalnych rynkach, zatrudniając tam prawie 11 tys. osób (wraz z pracownikami centrali i oddziałów Raiffeisen Schweiz w dużych miastach).

Z roku na rok zwiększa się liczba członków szwajcarskich spółdzielczych instytucji finansowych – na koniec 2018 r. było to 1,9 mln osób fizycznych i prawnych, z czego 130 tys. przedsiębiorców. Oznacza to, iż prawie co drugi dorosły mieszkaniec Szwajcarii i co trzeci przedsiębiorca jest członkiem banku Raiffeisena. Instytucje te obsługują około 3,8 mln klientów.

Marka „Raiffeisenbank”, pod którą działają wszystkie szwajcarskie banki spółdzielcze, od wielu lat cieszy się opinią najsympatyczniejszej w tym kraju. Jednak w 2018 r. wizerunek Raiffeisen Schweiz nieco ucierpiał w wyniku afery korupcyjnej i prania pieniędzy przez jego szefa Pierina Vinzenza. Podstawowe dane na temat grupy zawiera tabela 1..

Lokalne banki Raiffeisena

Spółdzielczy sektor bankowy w Szwajcarii posiada dwuszczeblową strukturę organizacyjną. Szczebel podstawowy tworzy 246 lokalnych banków Raiffeisena (2018 r.), które zrzeszone są w 21 związkach regionalnych, drugi szczebel zaś to bank krajowy/centralny, którym jest Raiffeisen Schweiz (zob. wykres .1). W ramach grupy obowiązuje solidarna odpowiedzialność za zobowiązania wobec klientów. Opiera się ona na kapitale własnym zrzeszenia, który na koniec 2018 r. wynosiło l6,7 mld franków szwajcarskich. Taki model zapewnia klientom lokalnych instytucji finansowych bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. W dotychczasowej historii bankowości spółdzielczej w Szwajcarii żaden klient nie stracił ani jednego franka na operacjach z jakimkolwiek bankiem Raiffeisena.

Banki Raiffeisena tradycyjnie funkcjonowały tylko na terenach wiejskich i w małych miastach, gdzie oferowały podstawowe produkty z zakresu bankowości detalicznej. Przez pewien czas z oferty kredytowej korzystać mogli wyłącznie członkowie spółdzielni. W późniejszym okresie odstąpiono od tego ograniczenia, jednak finansowanie w dalszym ciągu udzielane jest jedynie osobom z obszaru geograficznego, na którym funkcjonuje dany bank.

Ważnymi klientami banków spółdzielczych z czasem stały się małe i średnie przedsiębiorstwa. W ostatnich kilkunastu latach wzbogaciły one zakres świadczonych usług o transakcje związane z papierami wartościowymi, sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i polis ubezpieczenia na życie, usługi leasingowe i inne. Bardziej złożone produkty finansowe oferowane są we współpracy ze spółdzielczym bankiem centralnym, czyli Raiffeisen Schweiz oraz specjalistycznymi spółkami z Grupy Raiffeisena. Ze względów statutowych lokalne instytucje finansowe w Szwajcarii nie realizują transakcji zagranicznych i stronią od sprzedaży produktów obciążonych wysokim ryzykiem. W celu bezpośredniej obsługi klientów w dużych miastach szwajcarskich bank krajowy otworzył oddziały w St. Gallen, Zurychu, Bazylei, Bernie, Winterthur i Thalwil, gdzie dotychczas nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK