Bankowość spółdzielcza: O konsolidacji, wskaźnikach i modelach biznesowych

Bankowość spółdzielcza: O konsolidacji, wskaźnikach i modelach biznesowych
Fot. makibestphoto/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych przewodni element dyskusji dotyczył efektywności banków spółdzielczych w dobie rosnącej konkurencji z bankami komercyjnymi i widma dalszej konsolidacji sektora bankowego. Obszar ten jest na tyle szeroki, że można go analizować na wiele sposobów.

Michał Król

– doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (specjalność: bankowość). Autor licznych publikacji dotyczących głównie ilościowych oraz jakościowych metod pomiaru ryzyk bankowych. Uczestnik konferencji naukowych z obszaru finansów. Prezes zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie; przewodniczący Komitetu Sterującego ds. Strategii Zrzeszenia BPS na lata ­2018–2026; członek grupy inicjatywnej przy Krajowym Związku Banków Spółdzielczych, której celem jest określenie potencjału rozwojowego bankowości spółdzielczej.

Przede wszystkim należy rozważyć, czy rzeczywiście bankowość spółdzielcza konkuruje z bankami komercyjnymi. Czy przypadkiem właściwszym określeniem tej relacji nie jest funkcja dopełniająca bądź też niszowa, którą pełnią one względem tej, na chwilę obecną, istotnie większej, części rynku finansowego. Takie umiejscowienie banków spółdzielczych z jednej strony ocenia się pozytywnie, jako instytucje komplementarne względem banków komercyjnych. Z drugiej zaś da się udowodnić, że to brak koncepcji lub zła koncepcja biznesowa jest głównym determinantem słabości konkurencyjnej wyrażonej niską efektywnością działania przy nadmiernej ekspozycji na ryzyko. W skrajnych przypadkach takie okoliczności wskazują na rzeczone widmo integracji. Wtedy proces ten stanowi właściwie jedyną drogę do dalszego funkcjonowania niektórych spółdzielni bankowych.

Konsolidacja to nie tylko przejęcia

Generalnie, co być może nie wybrzmiało dostatecznie wyraźnie podczas FLBS, występują przynajmniej trzy rodzaje mechanizmów integracyjnych. Umownie nie ma przeszkód, by przyjąć, podział tego zjawiska na miękką, twardą oraz regulacyjną.

O konsolidacji miękkiej będziemy mówili wtedy, kiedy będzie dochodziło do uwspólniania czynności w ramach pewnej większej grupy banków. Proces ten może obejmować między innymi przenoszenie niektórych wysoko kosztowych czynności backoffice’owych realizowanych dotąd samodzielnie przez poszczególne banki spółdzielcze do banków zrzeszających. Celem takich działań jest nie tylko obniżenie kosztów stałych BS-ów, ale również większe uwolnienie ich potencjału gospodarczego przy jednoczesnym wzroście przychodów banków zrzeszających.

Konsolidację twardą zdefiniować można jako zjawisko łączenia banków w jeden organizm. Fuzje, co do zasady, powinny odbywać się dobrowolnie, oddolnie i z poszanowaniem spółdzielczych wartości. Jeśli jednak kroki takie nie zostaną przeprowadzone w odpowiednim czasie, może dojść do tzw. konsolidacji regulacyjnej. Wtedy to regulator za pomocą dostępnych mu instrumentów może podjąć administracyjną decyzję dotyczącą przejęcia jednego banku przez drugi.

Choć konsolidacja w bankowości spółdzielczej kojarzy się raczej negatywnie, nie jest ona sama w sobie czymś złym i nieznanym w biznesie. Mechanizmy te prowadzą przecież do poprawy efektywności i skuteczności funkcjonowania podmiotów, które takie czynności podejmują. Na dowód tej tezy, w aspekcie banków spółdzielczych, wystarczy wspomnieć kilka oczywistych okoliczności towarzyszącym fuzjom, jak obniżenie kosztó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK