Bankowość spółdzielcza: Będziemy oferować PPK!

Bankowość spółdzielcza: Będziemy oferować PPK!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Sebastianem Ziółkowskim, wiceprezesem zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, rozmawiamy o zmianach na rynku produktów emerytalnych oraz planach rozwoju firmy.

Zacznijmy od dość gorącego tematu, mianowicie od sytuacji na rynku produktów emerytalnych. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) została już podpisana przez prezydenta.

– Tak, i chciałbym od razu zadeklarować, że jako BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadzimy pracownicze plany kapitałowe do naszej oferty. Jest to nasza odpowiedź na oczekiwania banków spółdzielczych.

Banków spółdzielczych?

 – Proszę zauważyć, że banki spółdzielcze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że brak chociażby jednego produktu w ofercie zwiększa ryzyko przejęcia ich klienta przez konkurencję. Pojęcie tzw. cross-sellingu jest dziś wszystkim bardzo dobrze znane i każdy próbuje wykorzystać potencjał z tym związany. Dlatego oferowanie przez banki spółdzielcze PPK swoim klientom poprzez zaufanego partnera, jakim jest BPS TFI, to idealne połączenie. Banki wzbogacają swoją ofertę, a ich klienci nie muszą szukać w tzw. komercji.

Mówiąc o klientach banków spółdzielczych, ma pan naturalnie na myśli przedsiębiorstwa?

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych wszystkie firmy zatrudniające więcej niż 10 pracowników będą musiały utworzyć dla swoich pracowników PPK i zacząć odprowadzać składki w określonych w ustawie terminach. Zaczynamy już od 1 lipca 2019 r., więc najwięksi przedsiębiorcy (zatrudniający więcej niż 250 osób) powinni już niedługo zgłaszać się do banków spółdzielczych z pytaniami o PPK. Zresztą z sygnałów, które do mnie docierają, wiem, że ten proces już się zaczął.

A czy oprócz korzyści związanych z uzupełnieniem oferty o PPK, banki spółdzielcze mogą spodziewać się innych gratyfikacji za pośredniczenie w tym procesie?

 – Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych umożliwia nam wynagradzanie banków spółdzielczych za dystrybucję pierwotną PPK wśród swoich klientów. Jeżeli więc jest to zgodne z prawem, to naturalnie zamierzamy z tego skorzystać. Mamy zatem drugi istotny powód angażowania się banków spółdzielczych w proces popularyzacji PPK z oferty BPS TFI.

Skoro wspomniał pan o bankach spółdzielczych, to proszę powiedzieć, jak wygląda wasza współpraca z nimi?

– Wystarczy spojrzeć na naszą ofertę. Zacznijmy od otwartych funduszy inwestycyjnych. Jak wiadomo, są to rozwiązania adresowane do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, odpowiednie zarówno dla Kowalskiego, jak i dla inwestorów instytucjonalnych, do których zaliczają się również banki spółdzielcze. W ubiegłym roku, głównie z myślą o nich, zdecydowaliśmy się na utworzenie nowego subfunduszu. Mowa o BPS Depozytowym, którego polityka inwestycyjna została tak zaprojektowana, aby przynosić stabilne wyniki przy minimalnym ryzyku kredytowym oraz ograniczonej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Mówiąc wprost, chodzi o to, aby wycena funduszu, a przypomnę, że w przypadku funduszy otwartych takie wyceny są dokonywane i ogłaszane codziennie, charakteryzowała się jak najmniejszą zmiennością. Pragniemy to uzyskać poprzez odpowiedni dobór aktywów do portfela oraz wprowadzenie ograniczeń inwestycyjnych sprzyjających zapewnieniu stabilności wycen. To nie wszystko. Pod koniec 2017 r. wdrożyliśmy nową metodykę obliczania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI