Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | WIBOR już nie wystarczy

Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | WIBOR już nie wystarczy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Polsce wskaźniki referencyjne stopy procentowej mają szczególne znaczenie. Nasz sektor finansowy korzysta z nich znacznie częściej niż jest to w innych krajach. Są one konieczne, aby ograniczyć ryzyko związane z prawami konsumentów oraz ryzyko bazowe, które tak mocno ujawniło się po serii obniżek stóp procentowych przez NBP. Pojawienie się Wskaźnika Kosztu Finansowania – pierwszego nowego, terminowego indeksu stopy procentowej – jest dla polskiego sektora bankowego bardzo dobrą i ważną wiadomością.

Reforma wskaźników referencyjnych trwa w Europie i na świecie od 2014 r. Kluczowym momentem tego procesu było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Rozporządzenia 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, często w skrócie określanego jako BMR. Od tego czasu zaczęły obowiązywać wymogi, nałożone na administratorów wskaźników, jak również dotyczące ich cech i sposobu opracowywania.

Wymagania rozporządzenia

Zamiarem regulatorów było doprowadzenie do dostosowania istniejących już wskaźników do wymagań określonych w BMR oraz wypracowanie nowych. Najtrudniejszym i zarazem najważniejszym z punktu widzenia systemowego jest obszar wskaźników stóp procentowych, takich jak LIBOR, WIBOR, EURIBOR.

Regulacja BMR nałożyła również wymogi na podmioty stosujące wskaźniki referencyjne. W relacjach z klientami detalicznymi lub w przypadku instrumentów będących w obrocie publicznym BMR wymaga, aby w przypadku indeksacji płatności były stosowane wskaźniki referencyjne podlegające reżimom tej regulacji. Dodatkowym wymogiem jest konieczność przygotowania przez podmioty stosujące wskaźniki referencyjne procedur na wypadek niemożności dalszego stosowania dotychczasowych wskaźników, w tym również wskazania jednego lub kilku wskaźników alternatywnych.

Regulator wyraźnie przewiduje, że nie wszystkie dotychczas używane wskaźniki będą w stanie funkcjonować dalej. Nie jest możliwe zapewnienie reprezentatywności wielu dotychczas stosowanych wskaźników z powodu chociażby zmian strukturalnych na rynkach finansowych, które zdarzyły się po 2009 r., jak również tych, których świadkami jesteśmy obecnie. Najszersza dyskusja dotyczy wskaźnika LIBOR, który prawdopodobnie za niewiele ponad rok może przejść do historii. Nie jest to w najmniejszym stopniu związane z&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK