Bankowość i Finanse | Visa | Jak zabezpieczyć przyszłość handlu?

Bankowość i Finanse | Visa | Jak zabezpieczyć przyszłość handlu?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wygoda, niezawodność i bezpieczeństwo e-commerce oraz płatności zbliżeniowych przyczyniły się do gwałtownego wzrostu ich popularności na naszym kontynencie1. Jednakże wraz ze zmianami zachowań konsumentów zewnętrzne zagrożenia przybierają nowe formy.

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przeciwdziałanie oszustwom i cyberprzestępcom stosującym coraz bardziej wyrafinowane techniki wymaga współpracy na poziomie międzynarodowym. Globalnie Visa odgrywa w tym procesie istotną rolę: w ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowaliśmy ponad 9 mld USD w technologie, a zadaniem ponad 800 specjalistów z zespołów cyberbezpieczeństwa jest wyprzedzanie i zapobieganie potencjalnym atakom. W samym tylko roku fiskalnym 2021 nasza platforma bazująca na sztucznej inteligencji, Visa Advanced Authorization, zapobiegła próbom oszustwa na łączną kwotę 26 mld USD.

Visa współpracuje ze swoimi klientami i partnerami – bankami, fintechami, agentami rozliczeniowymi – by stale podnosić bezpieczeństwo transakcji do możliwie najwyższego poziomu. Jednocześnie dostrzegamy szereg wyzwań, które stoją przed ekosystemem płatniczym w przyszłości.

Wielowarstwowe zabezpieczenia oraz zarządzanie ryzykiem

Branża płatności zawsze była obszarem wiążącym się z ryzykiem, a bez możliwości zapłaty za towary i usługi trudno wyobrazić sobie dalszy rozwój handlu. W walce z oszustwami efekty przynoszą wysiłki zorientowane na wdrażanie wielowarstwowych zabezpieczeń oraz podejmowanie działań w zakresie zarządzania ryzykiem, które uwzględniają ponadto doświadczenia użytkowe osób korzystających z kart. Zastosowanie mechanizmów nowej generacji, w tym tokenizacji, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego czy biometrii behawioralnej, w połączeniu z podejmowaniem wspólnych działań z różnorodnymi uczestnikami ekosystemu pozwalają realizować ten cel.

By zabezpieczyć przyszłość handlu i gospodarek, wszyscy uczestnicy rynku powinni zwiększać inwestycje w zapewnienie ciągłości działania, które jest często przeoczanym i niedocenianym obszarem zarządzania ryzykiem. Visa od dziesiątek lat tworzy, rozwija i wdraża plany zapewnienia ciągłości operacyjnej bez względu na zaistniałą sytuację, a globalna sieć płatnicza VisaNet niezmiennie funkcjonuje i pozostaje bezpieczna, dzięki czemu handel na świecie może odbywać się w sposób niezakłócony.

Obserwujemy jak kolejne banki centralne i fintechy odchodzą od tradycji, poszukując nowocześniejszych i szybszych sposobów przesyłania pieniędzy, rozliczania płatności i dzielenia się informacjami. Płatności w czasie rzeczywistym, waluty cyfrowe i otwarta bankowość służą rozwojowi innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na oczekiwania konsumentów. Jednakże szybsze płatności otwierają możliwości dla szybszych oszustw, dlatego instytucje sektora finansowego powinny wdrażać mechanizmy, które pozwolą im identyfikować nietypowe wzorce zachowań, sugerujące możliwość podejmowanych prób oszukańczych.

Wsparciem może być wspomniana wcześniej platforma Visa Advanced Authorization, która umożliwia instytucjom finansowym skuteczne minimalizowanie ryzyka naruszeń bezpieczeństwa transakcji. Wykorzystując sztuczną inteligencję oraz potencjał uczenia maszynowego, rozwiązanie to kontroluje 65 tys. transakcji na sekundę i dokonuje analizy nawet 500 unikalnych atrybutów ryzyka na transakcję w ciągu około 1 milisekundy. Błyskawicznie nadaje transakcjom dwucyfrowy rating, aby móc zapewnić ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym. Mechanizm pomaga zidentyfikować poprawne i niepoprawne transakcje w oparciu o dane z 3,8 mld rachunków Visa na całym świecie, w tym kart fizycznych i tokenów. Opracowywane i wykorzystywane przez Visa nowoczesne mechanizmy działają w czasie rzeczywistym, a zaawansowane technologie i analityka służą do nadzorowania ponad 500 milionów transakcji dziennie.

Tokenizacja otwiera zupełnie nowe możliwości przed handlem

Ogromne znaczenie ma rozpowszechnienie tokenizacji, która już teraz przyczyniła się do szybkiego rozwoju płatności cyfrowych oraz była wymogiem wdrożenia wszelkich nowoczesnych technik płatności z końcówką „Pay”. To właśnie ta technologia pozwala tworzyć świat płatności, w którym dowolny przedmiot wyposażony w „cyfrowe serce” będzie mógł zostać bezpiecznie użyty do zainicjowania lub akceptowania płatności, bez względu na kanał. Przykładem jest globalne partnerstwo technologiczne między Visa i Daimler: od wiosny tego roku pierwsi klienci w Europie będą mogli płacić za produkty i usługi, wykorzystując autoryzację za pomocą odcisku palca w samochodzie. To przełom, który przybliża nas do wizji wszechobecnego handlu i tworzy nowe możliwości dla cyfrowego świata. Tokenizacja nie byłaby możliwa bez takich rozwiązań, jak Visa Token Service. Wprowadzenie tokenów, które zastępują wrażliwe informacje finansowe użytkownika, doprowadziło do wzrostu poziomu akceptacji o 2,5% oraz spadku poziomu oszustw o 28%. Aktualnie na całym świecie z tokenów korzysta 8600 wydawców i 800 tys. sprzedawców, a w ciągu 17 miesięcy, do września 2021 r., liczba wydanych tokenów wzrosła z 1 mld do 2,6 mld.

Visa współpracuje ze swoimi klientami i partnerami – bankami, fintechami, agentami rozliczeniowymi – by stale podnosić bezpieczeństwo transakcji do możliwie najwyższego poziomu. Jednocześnie dostrzegamy szereg wyzwań, które stoją przed ekosystemem płatniczym w przyszłości.

Istotną rolę odgrywać będzie ponadto biometria, która stopniowo staje się domyślnym sposobem uwierzytelniania płatności wybieranym przez wydawców kart i sprzedawców. Coraz większa dokładność skanowania, rozwój biometrii behawioralnej oraz upowszechnienie tej technologii wśród konsumentów sprawiają, że najbliższe lata będą dla biometrii czasem przełomu. To także rozwiązanie kluczowe przy wdrażaniu wymogu silnego uwierzytelnienia klienta, którego konsekwencje doceniane są także poza Europą, gdzie dostrzegany jest rosnący poziom przestępczości w sieci i poszukuje się sposobów na wprowadzenie surowszych wymogów uwierzytelnienia.

Bezpieczeństwo transakcji w e-handlu to kluczowa sprawa, a każdy uczestnik rynku oczekuje, że weryfikacja będzie procesem krótkim i nieskomplikowanym. To właśnie umożliwia Visa Consumer Authentication Service z wykorzystaniem standardu 3-D Secure. Mechanizm dokonuje oceny ryzyka transakcji w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem licznych danych, takich jak: profil sprzedawcy, lokalizacja, dane urządzenia, z którego dokonywana jest płatność, najnowsze trendy w obszarze oszustw, wzorce zachowania nabywcy, a także profile realizowanych transakcji. 3-D Secure to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, wdrażana przed autoryzacją – umożliwia wymianę danych pomiędzy sprzedawcą, wydawcą karty, a w razie potrzeby konsumentem w celu potwierdzenia, że transakcja jest inicjowana przez uprawnionego użytkownika.

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, z wykorzystaniem wielu warstw technologii, analityki i sprawdzonych praktyk działania pozwala skutecznie przyczyniać się do zabezpieczenia systemu płatności i minimalizowania wskaźnika oszustw. Zmniejszanie wartości danych wrażliwych zniechęca oszustów do działania, inwestowanie w predykcyjną analitykę danych oraz wyciąganie logicznych wniosków z posiadanych informacji pozwala identyfikować i zapobiegać działaniom noszącym znamiona przestępstwa, a włączanie użytkowników kart w proces zabezpieczenia swoich transakcji i danych sprawia, że stają się oni częścią rozwiązania. W ten sposób Visa realizuje swoją misję, która polega na połączeniu całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszej, wygodnej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatniczej, wspierając tym samym rozwój ludzi, firm i całej gospodarki.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK