Bankowość i Finanse | Technologie | Cena postępu

Bankowość i Finanse | Technologie | Cena postępu
Fot. Irina Strelnikova/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia, a w ślad za nią pojawienie się zjawiska nazywanego "świat postcovidowy", zmusiły wiele firm do przyspieszenia planów dotyczących transformacji cyfrowej. Choćby tylko dlatego, że praca zdalna czy hybrydowa oraz zwielokrotnione cyfrowe punkty styku IT z biznesem stały się normą. W efekcie IT w latach 2020-2021 przestało jedynie być wsparciem dla biznesu, a stało się jego istotnym filarem, niezbędnym do osiągania celów.

Oznacza to nie tylko zmianę roli IT w firmie, ale  wzrost wydatków na technologie. Według prognoz Gartnera, w 2022 r. światowe wydatki na technologie wyniosą 4,5 bln USD, czyli wzrosną o 5,5% w stosunku do roku 2021.

Dwucyfrowe tempo

Zdaniem analityków, wydatki na IT w sektorze bankowym w Polsce rosną w tempie dwucyfrowym. Z analizy Accenture, sporządzonej na bazie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych banków za lata 2018-20, wynika, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wynosi 17% (wydatki operacyjne na technologie teleinformatyczne i inwestycyjne z tytułu nabycia wartości niematerialnych klasyfikowanych jako IT). Podobną dynamikę wzrostu wydatków na IT sektor odnotował w 2019 r. (17% r/r ), zaś w roku 2020 wyniosła ona +16%.

Na rosnące wydatki na technologie wpływają głównie czynniki związane z koniecznością dostosowania funkcjonowania organizacji (tak wewnętrznie, jak i w relacji z klientami) w warunkach pandemii COVID-19, a także inwestycje rozwojowe, pomagające zwiększać efektywność działania oraz budować przewagi konkurencyjne.

Bartek Dwojak, Senior Principal w Accenture w Polsce, informuje, że obserwujemy wypłaszczenie dynamiki wzrostu wydatków operacyjnych (IT OPEX). W niektórych bankach trend ten ma charakter negatywny (to głównie wynik monetyzacji korzyści w wyniku ostatnich konsolidacji oraz transformacji). Z kolei dynamika wydatków inwestycyjnych (IT CAPEX) przyśpiesza (+37% r/r w 2020, +10% r/r w 2019 r.). Udział CAPEX w całkowitych nakładach na IT odzwierciedla charakter ponoszonych wydatków. Jednocześnie można zauważyć trend klasyfikowania możliwie jak największej ich liczby CAPEX w celu rozłożenia rosnących kosztów w czasie (amortyzacja).

– Inicjatywy w zakresie technologii cyfrowych pozostaną w 2022 r. głównym strategicznym priorytetem biznesowym dla firm. Związane to jest z ciągłym dostosowywaniem się do bieżącej sytuacji, która wymaga efektywnego planowania przyszłości wokół takich kwestii, jak uodpornienie infrastruktury IT na ataki i jeszcze lepsze jej dostosowanie do coraz bardziej złożonej pracy zdalnej lub hybrydowej dla pracowników w bieżącym roku oraz sprawniejsze budowanie przewag konkurencyjnych – mówi Robert Czarniewski, CFO oraz wiceprezes zarządu Polcom SA.

Odmiejscowienie biur

W obecnym roku przedsiębiorstwa coraz bardziej będą się otwierać na inwestycje w rozwiązania wspierające innowacyjność i elastyczność biznesową – time to market, czy też poprawę produktywności oraz wykonywanie pracy z dowolnego miejsca. Według prognoz Gartnera, globalny rynek chmury osiągnie wartość niemal 0,5 bln USD. Natomiast w przyszłym roku wydatki na infrastrukturę chmurową będą stanowić 12,5% wszystkich nakładów przedsiębiorstw na IT.

– Firmy będą poszukiwać partnerów technologicznych, którzy pomogą im przeprowadzać odpowiednie zmiany ułatwiające osiąganie stawianych celów biznesowych. Oznacza to m.in. zwiększanie wydatków, szczególnie na infrastrukturę jako usługę, np. cloud computing. Przemawia za tym fakt opłacania infrastruktury w modelu abonamentowym – jedynie za potrzebne w danym momencie zasoby, bez konieczności wydawania dużych kwot na jej stworzenie, skonfigurowanie, utrzymanie i dostosowywanie do zmieniających się – niekiedy dynamicznie – czynników biznesowych – wskazuje Robert Czarniewski.

Tym, co najbardziej zmieniło się w przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2020-2021, była gotowość i bardziej otwarte podejś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK