Bankowość i Finanse | Spółdzielczość | Jesteśmy na początku drogi

Bankowość i Finanse | Spółdzielczość | Jesteśmy na początku drogi
Fot. BSZG
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Edwardem Tyborem, prezesem zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA, rozmawiali Michał Węgrzyn i Wiesław Ostoja.

Nasz rozmówca: Do niedawna kierował pracami Zarządu Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. W wyniku wielogodzinnych rozmów i swoistej burzy mózgów, która nie byłaby możliwa bez udziału Macieja PalejaPrzemysława Kubaszka, doszło do połączenia z Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica-Zdrój i ETNO Bankiem Spółdzielczym. To zainspirowało nas do przybliżenia okoliczności, w jakich powstał ten odważny projekt.

Skąd pomysł połączenia trzech banków?

– To nie był pomysł, a raczej chłodna kalkulacja, wsparta pragmatyczną oceną możliwości działania, budowania kapitału i rozwoju banków lokalnych w warunkach niskich stóp procentowych. Zresztą po ostatnich decyzjach Rady Polityki Pieniężnej sytuacja jest daleko trudniejsza niż w czasie, gdy tworzyliśmy wstępne założenia fuzji. Dynamika dalszego rozwoju lokalnych banków spółdzielczych w aktualnych realiach niesie za sobą trudne do oszacowania ryzyko. Po dokonaniu analizy naszych możliwości podjęliśmy, jeszcze w 2018 r., prace zmierzające do powstania Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA. Instytucja ta jest tworzona w formule partnerstwa z trzech podmiotów, tj. Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica-Zdrój, ETNO Banku Spółdzielczego oraz Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Wszystkie te instytucje funkcjonowały od lat na terenach, dla których utrzymanie wartości narodowych, kultury regionalnej i cech dynamicznej przedsiębiorczości było priorytetem. To pierwszy tego typu projekt, pionierski w skali polskiego sektora bankowości lokalnej. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez zgodnego współdziałania rad i zarządów oraz załóg każdego z partnerów projektu.

Jakim bankiem ma być w zamyśle jego autorów KARPATIA?

– Nowo powołana instytucja będzie bankiem uniwersalnym, wyłącznie z polskim kapitałem, zorientowanym na środowiska lokalne, dostarczającym profesjonalną ofertę finansową opartą na partnerskich relacjach z klientami i spółdzielczej formie własności. Działając samodzielnie, pozostajemy w relacji z grupą banków spółdzielczych funkcjonujących w ramach zrzeszenia BPS. Jesteśmy nastawieni na biznesowe relacje z lokalnymi samorządami, małymi i średnimi przedsiębiorcami oraz klientami indywidualnymi.

Czy spółdzielcza forma działania zapewnia uniwersalną i nowoczesną wizytówkę bezpiecznej instytucji finansowej?

– W wyniku procesu połączeniowego pozycja banku oraz jego konkurencyjność na lokalnym rynku usług finansowych została wzmocniona. Dotychczasowe doświadczenia podmiotów wchodzących w skład BSZG KARPATIA będą dodatkowo sprzyjały udoskonalonej oferty produktowej. Utworzona w wyniku fuzji instytucja dysponuje 17 placówkami i zatrudnia około 100 pracowników.

W jakich sferach następują najistotniejsze zmiany w funkcjonowaniu banku?

– Stawiamy na nowoczesność, efektywność i ostrożność gwarantującą bezpieczeństwo ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK