Bankowość i Finanse | Przyszłe Kadry | Pracownik 4.0

Bankowość i Finanse | Przyszłe Kadry | Pracownik 4.0
Fot. Ramcreative/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Roboty w hotelach, kasy samoobsługowe w sklepach, doradcy zastąpieni przez boty – firmy optymalizują koszty, stawiając na automatyzację. Sztuczna inteligencja jest w stanie zastępować nie tylko osoby z niskimi kwalifikacjami, ale także specjalistów z niektórych dziedzin – w tym księgowych, prawników czy bankierów. Jakich kompetencji pracowniczych będzie poszukiwał sektor finansowy w przyszłości?

W dobie cyfryzacji zmieniają się oczekiwania i potrzeby. Od niedawna coraz częściej mówi się o klientach 4.0, kupujących w sklepach 4.0 dobra wyprodukowane w fabrykach 4.0. Ale także o pracownikach 4.0. Kim oni właściwie są?

Przemysł 4.0 to połączenie sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, automatyki i robotyki. Wiele procesów oraz mechanizmów zapewniających ich nadzorowanie przenoszonych jest do sieci. Dzięki temu stają się szybsze, bardziej wydajne i bezpieczniejsze dla pracowników. Tylko że zarówno nowoczesny handel, jak i przemysł wymagają nowoczesnych pracowników, zaznajomionych z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i koncepcjami, znających model wykorzystania innowacji w codziennej pracy. Dobrze widać to na przykładzie handlowców. Pandemia niemal z dnia na dzień zmieniła wszystkich w sprzedawców wirtualnych.

Nowe wyzwania

Dzięki szerszemu zastosowaniu technologii zmienia się także bankowość. Jak przygotować przyszłe kadry, by sprostały wyzwaniom nowoczesnego rynku? Czy można odpowiednio zaplanować kierunki studiów, mając jedynie mgliste przepowiednie analityków?

Digitalizacja wielu procesów spowodowała, że pracownicy 4.0 są potrzebni już dziś. Intensywny rozwój technologii, zmieniające się wymagania klientów, stawiają przed nami nowe wyzwania biznesowe. Aby sprostać oczekiwaniom, coraz śmielej sięgamy po rozwiązania z zakresu technologii chmurowych czy sztucznej inteligencji. W tym kontekście ważne są kompetencje cyfrowe, szczególnie w obszarze IT, programowania, bezpieczeństwa danych czy User Experience. Nie tracą na znaczeniu kompetencje miękkie, które ułatwiają efektywne współdziałanie i implementowanie zmian” – poinformowało nas biuro prasowe PKO Banku Polskiego.

Katarzyna Załuska-Głuszczyńska, dyrektor Departamentu Rekrutacji i Rozwoju, Credit Agricole Bank Polska, podkreśla, że sytuacja na rynku pracy zmieniła się w minionym roku. I przyspieszyła zmiany w modelu kariery bankowców. Dziś powinni oni być gotowi na funkcjonowanie w ciągłej zmianie i zdobywanie nowych kompetencji.

Potrzebni są kreatorzy nowej rzeczywistości, dlatego istotna jest innowacyjność, która pozwala na tworzenie rozwiązań wyprzedzających rynek i potrzeby klienta. Nie jest to jednak możliwe bez umiejętności logicznego rozumowania i analizy danych. Wiąże się z tym kolejna pożądana cecha – umiejętność szybkiego działania, oceny ryzyka i podejmowania decyzji. Na ich trafność wpływa stopień, w jaki pracownik potrafi łączyć wiedzę z różnych dziedzin i działać elastycznie. Równie istotne w rzeczywistości hybrydowej są kompetencje społeczne i relacyjne – wrażliwość na drugą osobę, empatia i odporność – twierdzi Katarzyna Załuska-Głuszczyńska.

Współpraca z uczelniami

Nie może zatem dziwić to, że banki, wiedząc jakiego pracownika poszukują, nawiązują współpracę z uczelniami. Przykładowo – PKO Bank Polski angażuje się w takie działania z wieloma wiodącymi uczelniami w Polsce. „Mamy pozytywne doświadczenia z organizowanych warsztatów ze studentami z zakresu Data Science, Big Data, IT, współpracy z kołami naukowymi, udziału w uczelnianych konferencjach, a także autorskich przedmiotów, które prowadzone były przez bankowych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy otwarci na inicjatywy, które przybliżają do siebie świat nauki i biznesu. Młode talenty wspieramy również poprzez programy stażowe, w ramach których mogą zdobywać doświadczenie w wybranym dla siebie obszarze, np. IT, cyberbezpieczeństwo czy Data Science” – przekazało nam biuro prasowe banku.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w procesie kształcenia przekazywana jest nie tylko wiedza, ale także praktyczne umiejętności, które pozwalają absolwentom mierzyć się z wyzwaniami szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Zajęcia prowadzą wykładowcy łączący dydaktykę z działalnością w biznesie, organizacjach międzynarodowych oraz administracji publicznej i samorządowej. W roku akademickim 2020/2021 prowadzone są np. zajęcia „Akademia menedżerska z Santander Bank”. Ich celem jest zapoznanie studentów z wyzwaniami, jakie stoją przed współczesnym menedżerem przedsiębiorstwa finansowego, w szczególności banku. Program zajęć koncentruje się na osobie menedżera-lidera, jednak wskazuje również na problemy wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, trendów, nowych technologii, regulacji prawnych, nowych konkurentów itp. Poruszane są także zagadnienia dotyczące odpowiedzialności społecznej instytucji finansowej i roli menedżera w jej kształtowaniu i egzekwowaniu. 

Aby zapewnić studentom ofertę jeszcze bardziej praktyczną, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, we współpracy z Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, uruchomił kierunek zarządzanie ryzykiem finansowym.

W mojej ocenie uczelnie wyższe proponują dziś swoim studentom dość wąskie specjalizacje. Od pracownika 4.0 będzie oczekiwało się łączenia wiedzy z różnych dziedzin. Wyzwaniem dla uczelni technicznych jest kształcenie u studentów kompetencji miękkich, zaś w przypadku kierunków humanistycznych umożliwienie korzystania z technologicznych narzędzi. Na rynku jest już widoczna pewna zmiana w tym zakresie, m.in. dzięki temu, że zajęcia zaczynają prowadzić również praktycy biznesu. Utrzymanie tego pozytywnego trendu z pewnością wpłynie na poprawę sytuacji – podkreśla Katarzyna Załuska-Głuszczyńska.

Czujni, zwarci i gotowi

Jak zauważa dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH z Instytutu Bankowości, banki nie funkcjonują w rynkowej próżni, lecz aktywnie dostosowują się do oczekiwań klientów zgłaszających największy popyt na usługi finansowe. Obecnie jest to tzw. generacja X, ale wkrótce zastąpi ich generacja Y. Już teraz banki na dużą skalę wykorzystują postęp technologiczny do usprawniania procesów dla neutralizacji wyzwań (w tym regulacyjnych) oraz utrzymania rentowności działania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK