Bankowość i Finanse | płatności – Fiserv | Artykuł partnerski | Modernizacja płatności uwolni ich drzemiący potencjał

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ostatnich latach ekosystem płatności rozwija się w niespotykanym dotąd tempie. Instytucje finansowe, w odpowiedzi na te gwałtowne zmiany, muszą przemyśleć swoje strategie, by następnie dostosować się do ewoluującej rzeczywistości. Pandemia COVID-19 procesy cyfrowej transformacji przyspieszyła – w wyniku lockdownu i zamrożenia poszczególnych sektorów gospodarki, wielu konsumentów, porzuciwszy gotówkę, wybierało płatności bezgotówkowe.

Michał Niedzielski
dyrektor sprzedaży na kraje Europy Środkowo-Wschodniej w Fiserv

Ta nagląca potrzeba dostosowania się do nowej rzeczywistości jest najbardziej widoczna właśnie w świecie płatności. Dotychczasowe innowacje oparte na kartach płatniczych coraz częściej przestają być skutecznym wyróżnikiem oferty. Oprócz tego ich szybkość jest często niesatysfakcjonująca dla mniejszych uczestników rozliczeń.

Koniecznością dla instytucji finansowych, zwłaszcza banków, staje się wdrożenie nowoczesnej platformy płatniczej – elastycznej, skalowalnej, a nade wszystko niezawodnej. Skupienie na potrzebach klienta i otwarcie na płatności alternatywne do kart to dla rozwoju biznesu bankowego w XXI wieku konieczność.

Płatności w czasie rzeczywistym

Za kierunek rozwoju usług bankowych odpowiada customer experience. Globalizacja i dostęp do rynków z całego świata powodują, że płatności za towary i usługi muszą być zrealizowane w czasie rzeczywistym, czyli instytucje finansowe muszą być dostępne 24/7/365. Ponadto współcześni konsumenci, jak i klienci firmowi oczekują, że płatności natychmiastowe będą również natychmiastowe i nieodwołalne. Minęły czasy, gdy byli skłonni czekać kilka dni na produkty i usługi – żyjemy w czasach instant i płatności muszą dostosować się do następującego paradygmatu: płatność, rozliczenie i potwierdzenie transakcji, a następnie natychmiastowa wysyłka towarów lub dostarczenie usług. Podobnie w przypadku płatności typu P2P, np. pomiędzy członkami rodziny.

Płatności w czasie rzeczywistym mogą również wspomóc firmy w zarządzaniu przepływem pieniędzy, umożliwiając uwolnienie środków w chwili, gdy płatności dla dostawcy już nie można dłużej odraczać. Z drugiej strony gwarantują one kontrolę przychodów po stronie dostawcy – ponieważ są nieodwołane. W efekcie eliminuje się ryzyko nieotrzymania płatności od klientów, co w konsekwencji realnie umożliwia natychmiastowe uruchomienie dostaw. Nie ulega wątpliwości, że zwiększenie udziału płatności natychmiastowych w rynku to niemal pewnik.

Zmianom tym nieodłącznie towarzyszy komodyzacja płatności. Każda bez wyjątku transakcja niesie za sobą ogromne ilości danych. Aby lepiej je zrozumieć, korporacje i instytucje finansowe migrują do standardu ISO 20022, który oferuje jednolite, ustandaryzowane podejście do wspierania wszystkich aspektów interakcji finansowych.

Platforma lub hub płatniczy

Realna konieczność przyjęcia ISO 20022 jest okazją dla instytucji finansowych do modernizacji starzejącego się ekosystemu aplikacji do obsługi płatności poprzez zastąpienie go centralnym, technologicznie spójnym i nowoczesnym rozwiązaniem. Taka platforma lub hub płatniczy spełni wymogi z obszaru compliance, bowiem często zgodność z obecnymi i przyszłymi regulacjami jest zapewniana przez dostawcę. Zastosowanie elastycznych, łatwo konfigurowalnych platform zapewni możliwość szybkiego wdrożenia innowacji oraz dostosowania się do potrzeb współczesnych klientów. Konsolidacja wszystkich dostępnych rodzajów i procesów obsługi płatności na platformie umożliwia instytucjom finansowym zapewnienie skalowalności i ciągłości działania biznesu. Ponadto rozwiązania tej klasy przyczynią się do ogromnych oszczędności w obszarze operacyjnym.

Dodatkową wartością migracji do nowego formatu są znormalizowane dane, które można dokładnie przeanalizować przy użyciu narzędzi wspomaganych przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Należy pamiętać, że im młodsze jest pokolenie klientów, tym bardziej skłania się ku elastycznym, wszechstronnym rozwiązaniom, które nadal są w stanie zaspokoić również ich tradycyjne potrzeby. To zjawisko będzie się intensyfikować, ale już dziś to klient wybiera formę płatności – kartę lub alternatywę do niej, np. przelewy natychmiastowe, przede wszystkim w zależności od tego, za co i gdzie płaci.

Przyszłość płatności to optichannel, czyli możliwość wyboru przez klienta optymalnej lub po prostu najwygodniejszej formy płatności dla danej sytuacji. Nadchodzące lata przyniosą dalsze zmiany, a przetrwają te instytucje finansowe, które będą dostosowywać się do nowej rzeczywistości i rozwijać wraz z nią.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK