Bankowość i Finanse | Nieruchomości – AMRON | 50. edycja Raportu AMRON-SARFiN

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z przewidywaniami, rok 2021 zakończył się rekordowo wysokim wynikiem w segmencie kredytów mieszkaniowych. Z kwotą ponad 86 mld zł nowo udzielonych kredytów, sektor bankowy osiągnął historycznie najwyższy wynik, w ciągu roku przybyło też 256 tys. nowych umów. Całkowita liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy przekroczyła 2,5 mln, a zadłużenie z ich tytułu 500 mld zł – wynika z najnowszej, 50. edycji Raportu AMRON-SARFIN.

Jerzy Ptaszyński
dyrektor Działu Badań i Obsługi Rynku Mieszkaniowego Centrum AMRON
www.amron.pl

Choć wyniki w IV kw. 2021 r. pozostawały na relatywnie wysokim poziomie, widoczne są już sygnały osłabienia akcji kredytowej. Wzrostowy trend utrzymał się za to w sferze cen mieszkań na większości rynków największych polskich miast oraz średniej wartości udzielanego kredytu.

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych

Na koniec grudnia 2021 r. w Polsce czynnych było 2 548 560 umów o kredyt mieszkaniowy. Oznacza to przyrost o 0,38% w IV kw. ub.r., a w stosunku do liczby czynnych kredytów notowanej w końcu 2020 r. – wzrost o 3,08%. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych 31 grudnia ub.r. wynosił 511,265 mld zł wobec 500,117 mld zł na koniec III kw. Od października do grudnia 2021 r. zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów mieszkaniowych o 2,23%, czyli o 11,148 mld zł. W porównaniu do wartości notowanych na koniec roku 2020 oznacza to wzrost o 33,998 mld zł (7,35%).

W IV kw. ub.r. udzielono 63 918 kredytów mieszkaniowych, czyli o 6,49% mniej niż w poprzednich trzech miesiącach, a ich wartość wyniosła 22,453 mld zł, co oznacza spadek o 777 mln zł, czyli 3,34% w odniesieniu do III kw. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., w IV kw. ub.r. podpisano o 18,90% więcej umów kredytowych, natomiast ich wartość była wyższa o 6 018 mln zł (36,62%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W całym 2021 r. banki udzieliły 256 456 nowych kredytów mieszkaniowych. Jest to najlepszy wynik osiągnięty przez sektor bankowy od roku 2008, w którym udzielono 286 762 kredytów, i czwarty od roku 2004. W proporcji do wyników osiągniętych przez sektor rok wcześniej był to wynik wyższy o 52 286 kredytów (wzrost o 25,61%). W ujęciu wartościowym wynik osiągnięty w 2021 r. był wyższy o 25,090 mld zł od sumy kredytów udzielonych przez banki w roku 2020 (wzrost o 41,35%).

Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w 2021 r. była najwyższa w historii polskiego rynku kredytów hipotecznych, wyższa o 23,132 mld zł (41,35%) niż w rekordowym dotychczas roku 2019.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w IV kw. ub.r. osiągnęła poziom 350 539 zł, czyli więcej o 11 406 zł (3,36%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W odniesieniu do ostatniego kwartału roku 2020 przeciętna ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK