Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Z jakimi wyzwaniami spotykają się banki w obszarze obsługi gotówki?

Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Z jakimi wyzwaniami spotykają się banki w obszarze obsługi gotówki?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezentowane opinie (zebrane w sierpniu 2022 r.) stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo.

Marcin Sternal
dyrektor Biura Obrotu Gotówkowego, Departament Logistyki i Obrotu Gotówkowego, Bank Pekao:

Wojna w Ukrainie (a wcześniej COVID-19) przyniosła historyczne rekordy zapotrzebowania na gotówkę i wielką mobilizację wszystkich uczestników rynku obrotu gotówkowego, aby zapewnić jej dostępność. Trzeba podkreślić, że mimo problemów operacyjnych w tak kryzysowej sytuacji, banki i inne podmioty z sektora obrotu gotówkowego, dzięki bardzo dobrej współpracy z NBP, a także wsparciu KNF i MSWiA, poradziły sobie z tak trudnym zadaniem.

Doświadczenia wynikające z tych wydarzeń wciąż są analizowane przez wszystkie zaangażowane w obsługę gotówki strony, jednak warto zwrócić uwagę także na inne tematy ważne dla całego sektora związane z wyzwaniami i możliwościami, które pojawiają się przed uczestnikami rynku.

Jakie długoterminowe konsekwencje dla rynku gotówki będzie miała Narodowa Strategia Obrotu Gotówkowego? Jak uczestnicy rynku poradzą sobie z wdrożeniem zmian wynikających ze zmienionych przepisów dotyczących transportowania i przechowywania gotówki? Jakie możliwości dają uczestnikom rynku nowe technologie i jak mogą wpłynąć na automatyzację i optymalizację procesów? Czy rozwiną się rozwiązania typu multibranch, czyli umożliwiające obsługę klientów różnych banków? To tylko kilka wybranych tematów z tych, o których uczestnicy rynku rozmawiają na co dzień, warto je jednak wymienić, aby pokazać, że obszar gotówki jest wielowymiarowy i podlega ciągłym zmianom.

Tomasz Zientek
dyrektor Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych, Santander Bank Polska:

Klient i jego potrzeby, jakość świadczonych usług, rosnące koszty ich realizacji oraz dostosowanie się do wymogów regulacyjnych to cztery dominujące obszary wyzwań dla banków w sferze obrotu gotówkowego.

Klienci oczekują bliskości miejsca, gdzie można wypłacić gotówkę, i swobodnego wyboru nominałów do wypłaty. Zmniejsza się liczba oddziałów z obsługą kasową, ubywa bankomatów i pojawiają się niższe limity dla pojedynczej transakcji. Wymaga to właściwego zarządzenia tymi rozbieżnościami, przygotowania alternatywnych rozwiązań i zachęcenie do nich klientów, w tym „heavy user’ów” gotówkowych. Aby pokazać, że nie jest to łatwe, posłużę się przykładem – w Polsce jest niespełna 21 tys. bankomatów i ponad 270 tys. punktów z cash back. Wypłat w bankomatach jest ponad 20 razy więcej niż transakcji cash back, a wartościowo aż ponad 115 razy!

Rosnące oczekiwania finansowe dostawców obsługujących gotówkowo banki jeszcze silniej powinny motywować do promowania rozwiązań bezgotówkowych i ograniczania kosztownych ł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK