Bankowość i Finanse | Kronika – sierpień 2021

Bankowość i Finanse | Kronika – sierpień 2021
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do zespołu Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych w TFI PZU dołączył Mateusz Patorski – 1 lipca został nowym zarządzającym funduszami. Dotychczas był związany z Bankiem Millennium, gdzie pełnił funkcję Head of Trading w Departamencie Skarbu i odpowiadał za kierowanie Wydziałem Transakcji Międzybankowych. Narodowy Bank Polski zaktualizował logotyp i hasło. Kwadrat z napisem NBP zmienił się na okrągłe drzwi skarbca Narodowego Banku Polskiego. Zastąpiono […]

Do zespołu Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych w TFI PZU dołączył Mateusz Patorski – 1 lipca został nowym zarządzającym funduszami. Dotychczas był związany z Bankiem Millennium, gdzie pełnił funkcję Head of Trading w Departamencie Skarbu i odpowiadał za kierowanie Wydziałem Transakcji Międzybankowych.

Narodowy Bank Polski zaktualizował logotyp i hasło. Kwadrat z napisem NBP zmienił się na okrągłe drzwi skarbca Narodowego Banku Polskiego. Zastąpiono też zieleń kolorami: granatowym i złotym. Zaktualizowane hasło NBP brzmi: „Dbamy o wartość polskiego pieniądza„.

Na koniec maja 2021 r. w bankowości pracowało nieco ponad 146 tys. osób, z czego blisko 80 tys. w centralach banków – wynika z danych KNF. W ciągu roku z pracą w branży pożegnało się blisko 8,5 tys. osób.

1 lipca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach rządowego programu Dobry Start na rok szkolny 2021/2022. W tym roku wnioski o tzw. 300+ można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Klienci wielu banków mogą to zrobić wygodnie w bankowości internetowej bez wychodzenia z domu. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna1.

ING Bank Śląski przeznaczy 5,3 mld zł na sfinansowanie odnawialnych źródeł energii i projektów proekologicznych oraz utworzy program grantowy dla startupów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju z rocznym budżetem 2 mln zł.

Mieszkańcy Krakowa, Warszawy i Gdańska wzięli udział w mobilnych zbiórkach krwi, zorganizowanych przez Bank Pekao SA przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Udało się zebrać blisko 25 litrów krwi.

Rzecznik Finansowy wystąpił z powództwem przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na życie Europa. Zarzuca mu stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu tzw. polisy inwestycyjnej „Debt & Equity II”. Klienci wpłacali najczęściej 100-200 tys. zł, teraz skarżą się, że stracili znaczną część powierzonych środków.

Przez kolejne trzy lata PZU będzie pomagał Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Ubezpieczyciel będzie wspierać finansowo ratowników oraz Fundację GOPR, a także prowadzić wspólne działania edukacyjne i prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w górach. Współpraca PZU i GOPR trwa nieprzerwanie od 15 lat.

Sąd zatwierdził ugodę zawartą w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy Rzecznikiem FinansowymErgo Hestią. Ubezpieczyciel zobowiązał się m.in. do zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco. Chodzi o stosowanie jednolitych zasad szacowania rozmiarów szkody, bez względu na to czy będzie ona częściowa, czy całkowita.

Dzięki cyfrowej tożsamości PekaoID klienci Banku Pekao mogą bez wychodzenia z domu otrzymać Unijny Certyfikat COVID. Ten międzynarodowy dokument elektroniczny ułatwi poruszanie się między krajami Unii Europejskiej, a także wyjazdy do Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Kredyt firmowy w Nest Banku można otrzymać całkowicie online. Bank udostępnił wniosek, który umożliwia weryfikację klienta za pomocą otwartej bankowości i podpisanie umowy przez internet.

Pierwsze banki kredytujące podpisały umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie „Czyste Powietrze„. To: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, choć był to rekordowy rok. Wystarczyło sześć miesięcy, aby Polacy wydali na zakup detalicznych obligacji skarbowych ponad 21 mld zł. To najwyższy półroczny wynik w historii.

W czerwcu KIR przetworzył w systemie Elixir 173,9 mln transakcji o łącznej wartości 563,3 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 3,3 mln komunikatów o wartości 18,6 mld euro; zaś w systemie Express Elixir 10,2 mln przelewów natychmiastowych o wartości obrotów 8,2 mld zł.

Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w czerwcu 661 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 261,9 tys. sztuk w ujęciu liczbowym. W porównaniu do czerwca 2020 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą aż o 119,9%. W ujęciu liczbowym udzielono o 88,6% więcej pożyczek.

Bank Pocztowy udostępnia ponownie możliwość założenia konta bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej. Usługa ta została zawieszona w czasie pandemii, w związku z wprowadzanymi obostrzeniami epidemicznymi.

20 polskich banków podpisało deklarację na rzecz prostego języka. Jest to obietnica, że banki będą starać się tworzyć prostą i zrozumiałą komunikację do swoich klientów. Pomysłodawcą inicjatywy jest Związek Banków Polskich.

Aż w 70% Polacy finansowali gotówką zakupy nowych mieszkań w największych miastach. 5,9 mld zł – tyle warte są mieszkania, które Polacy kupili za gotówkę – wynika z szacunków NBP. To najwyższy wynik w historii. Dane te dotyczą jedynie rynku pierwotnego, tylko I kw. br. i tylko siedmiu miast.

Europejski Nadzór Bankowy policzył stopę zwrotu z kapitału własnego, która jest dla niego kluczowym miernikiem rentowności. O ile jeszcze na koniec ub.r. wskaźnik ten wynosił 1,9%, o tyle po I kw. br. podskoczył aż do 7,6%. To najlepszy wynik od 2014 r., gdy ENB po raz pierwszy zaczął obliczać ten parametr. Wskaźnik obliczono na podstawie wyników ze 131 banków posiadających 80% aktywów sektora finansowego całej UE.

Komisja Europejska wystosowała tak zwaną „uzasadnioną opinię”. Jej adresatami są Polska, Włochy, Belgia, Holandia, Portugalia, Czechy, Litwa i Łotwa. Wynika z niej, że wymienione kraje nie notyfikowały dotąd w Brukseli, iż wdrożyły do krajowego systemu prawnego dyrektywy BRRD II, dotyczącej zasad naprawy oraz kontrolowanej upadłości banków. Miały na to czas do końca ub.r. Teraz, po otrzymaniu „uzasadnionej opinii” mają dwa miesiące na oficjalną notyfikację w Brukseli, że dyrektywa jest już elementem krajowego systemu prawnego. Jeśli tak się nie stanie, KE może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

KE ogłosiła plany modyfikacji unijnych przepisów regulujących rynki finansowe, by nakłonić instytucje finansowe do aktywnego udziału w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska. Byłyby to zachęty finansowe, ulgi podatkowe czy wręcz nagrody finansowe dla banków i funduszy inwestujących w ekologiczne technologie i urządzenia. Dla trzymających się starych technologii byłyby przewidziane kary finansowe. Te same zobowiązania mają być nałożone na sektor ubezpieczeniowy, jako potencjalnie najbardziej narażony na efekty niekorzystnych zmian klimatycznych, a jednocześnie przez swoje powiązania z rynkiem kapitałowym – mogący stać się lontem, który zdetonuje klimatyczną bombę pod sektorem bankowym.

Unijne regulacje dotyczące zwalczania prania pieniędzy są fragmentaryczne, w dodatku wdrażane są stanowczo za długo” – taki wniosek płynie z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Brakuje koordynacji na szczeblu unijnym, brakuje nadzoru. Walka z praniem pieniędzy i „finansowym terroryzmem” wciąż spoczywa na barkach instytucji państwowych i finansowych krajów członkowskich. A instytucje unijne zrobiły niezbyt wiele, by wdrożyć wspólnotowe standardy działania. Trybunał wezwał do pełnej koordynacji działań Komisji, unijnej służby dyplomatycznej, ENB, nadzorów krajowych, Europejskiego Banku Centralnego, by eliminować zjawisko prania brudnych pieniędzy.

Gorzki raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zbiegł się w czasie z decyzją FATF – Financial Action Task Force, która wpisała Maltę na szarą listę krajów, gdzie odbywa się proceder prania brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Komisja Europejska w postępowaniu przed FATF próbowała Malty bronić, nic jednak nie wskórała. Może dlatego, że sama nie potrafiła powstrzymać władz w La Valetcie od wystawiania „złotych wiz”, czyli nadawania obywatelstwa osobom spoza UE, które zainwestują na Malcie co najmniej milion euro. W efekcie Malta jest pierwszym krajem członkowskim UE, który znalazł się na szarej liście pralni.

Deficyt w budżecie Stolicy Apostolskiej w 2020 r. wyniósł ponad 66 mln euro. – Jest lepiej, niż przewidywano – podkreślił prefekt Sekretariatu do Spraw Gospodarczych ks. Juan Antonio Guerrero Alves, jezuita. – Kiedy zaczął się COVID-19, nasze prognozy w sprawie deficytu zgodnie z najlepszym scenariuszem wskazywały na 68 mln euro, a według najgorszego było to 146 mln euro. Średnia prognoza wynosiła 97 mln euro. Ogłoszone dane dotyczą tylko Stolicy Apostolskiej, a więc kurii rzymskiej, nie zaś Watykanu i jego instytucji, takich jak poczta czy muzea watykańskie i Bank IOR.

Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła w czerwcu do 2,5%. To najwyższy poziom od prawie trzech lat. Nie tego spodziewali się analitycy, którzy prognozowali, że wyniesie ona 2,2%. Co więcej, to drugi miesiąc z rzędu, gdy przekroczony został cel inflacyjny Banku Anglii wynoszący 2%. W maju roczna stopa inflacji wynosiła 2,1%, w marcu zaś jeszcze 0,7%.

Optymizm Amerykanów co do kierunku, w którym zmierzać będzie kraj w przyszłym roku, spadł od maja o prawie 20 pkt. proc. W maju ponad jedna trzecia badanych była pesymistami, obecnie jest to większość – wynika z sondażu przeprowadzonego przez ABCNews/Ipsos. Większość (55%) twierdzi, że jest pesymistycznie nastawiona co do tego kierunku; jest to wyraźna zmiana w porównaniu do jednej trzeciej (36%) w sondażu, którego wyniki opublikowano 2 maja.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK