Bankowość i finanse | IPS | Banki komercyjne idą w ślady spółdzielców

Bankowość i finanse | IPS | Banki komercyjne idą w ślady spółdzielców
Fot. Nuthawut/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - słynna dewiza muszkieterów gwardii najpełniej oddaje istotę funkcjonowania systemów ochrony instytucjonalnej. Mechanizm ten sprawdził się w lokalnym sektorze finansowym, obecnie tym śladem poszło osiem banków komercyjnych.

Konrad Machowski

Podstawę prawną dla tworzenia systemów ochrony instytucjonalnej w polskiej bankowości spółdzielczej stanowią zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 575/2013 (CRR) oraz uchwalonej przez Sejm 25 czerwca 2015 r. nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 23 listopada 2015 r. powołano do życia Spółdzielczy System Ochrony SGB, miesiąc później Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na funkcjonowanie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Dziś, z perspektywy czasu, słuszność decyzji podjętych przez oba zrzeszenia potwierdzają zarówno ich przedstawiciele, jak i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Podmioty pozostające poza IPS zmagają się m.in. z niższą jakością portfeli kredytowych aniżeli uczestnicy systemów czy też banki komercyjne. Tymczasem te ostatnie podjęły właśnie decyzję o utworzeniu systemu ochrony instytucjonalnej.

IPS już w fazie organizacji

7 czerwca br. osiem polskich instytucji finansowych: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Bank Millennium, Bank Pekao, PKO Bank Polski i Santander Bank Polska wystąpiło do nadzoru z wnioskiem o wyrażenie zgody na uruchomienie systemu ochrony instytucjonalnej. Możliwość utworzenia IPS w sektorze bankowości komercyjnej przewidziana została w uchwalonej przez parlament 7 kwietnia br. ustawie o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, zawierającej m.in. stosowne zmiany w Prawie bankowym czy ustawie o BFG.

„Zgodnie z tymi regulacjami system ochrony może być utworzony dobrowolnie przez banki prowadzące działalność w formie spółek akcyjnych, na podstawie umowy systemu ochrony, która będzie regulować zakres odpowiedzialności uczestnika systemu ochrony za zobowiązania wynikające z udziału w tym systemie” – poinformowało nas biuro prasowe Alior Banku.
Podjęcie działań na rzecz utworzenia IPS przez przedstawicieli bankowości komercyjnej to przedsięwzięcie o charakterze pionierskim nie tylko na poziomie krajowym. Podobnie jak to ma miejsce w lokalnym sektorze finansowym, podstawą systemu będzie powołana przez banki-założycieli spółka System Ochrony Banków Komercyjnych. Biuro prasowe Alior Banku potwierdza, iż podmiot ten, do którego kompetencji należeć będzie zarządzanie IPS-em, obecnie jest w fazie organizacji.

Liczne korzyści nie tylko dla uczestników

Jak decyzję o powołaniu IPS uzasadniają ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK