Bankowość i Finanse | Inwestowanie | Świadome oszczędzanie sposobem na inflację

Bankowość i Finanse | Inwestowanie | Świadome oszczędzanie sposobem na inflację
Fot. zenzen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Styczniowa podwyżka stopy depozytowej do wysokości 1,75% sprawiła, iż wskaźnik ten osiągnął wartość odnotowaną w marcu 2013 r. Po kilkunastu miesiącach oprocentowania lokat na poziomie bliskim zeru jest to przełom, jednak przy obecnej wysokości inflacji decyzja RPP może nie wystarczyć, by powstrzymać faktyczną utratę wartości środków. Jak w tych warunkach przekonywać, że oszczędzanie w bankach ma jednak sens?

Wysoki poziom inflacji stanowić będzie największe wyzwanie dla polskiej gospodarki w rozpoczętym właśnie roku. Jej konsekwencje mogą okazać się znacznie poważniejsze aniżeli przedłużająca się niepewność, związana z pandemią COVID-19 – twierdzi zgodnie grono ekspertów, przygotowujących prognozy dla Europejskiego Kongresu Finansowego. Ich analizy wskazują, iż średnioroczna inflacja w 2022 r. osiągnąć może wartość 6,3%, co byłoby rezultatem nawet o 3 pkt. proc. wyższym, niż zakładały to oficjalne prognozy rządowe (porównaj z analizą MF BANK str. 15-17). Kolejny rok przynieść może spadek tego wskaźnika o niemal 2 pkt. proc., niemniej do końca 2023 r. wartość inflacji przekroczy nie tylko zakładany cel, ale nawet maksymalne, dopuszczalne odchylenia od niego, przestrzegają eksperci EKF. Rosnące ceny podstawowych towarów konsumpcyjnych będą szły w parze z silną presją na podwyżki wynagrodzeń, które mogą wzrosnąć nawet o 8–9%.

Jedną z ważniejszych konsekwencji wysokiej inflacji będzie poszukiwanie alternatywnych form lokowania nadwyżki finansowej, należy zatem spodziewać się utrzymania rekordowych wyników na rynku nieruchomości, stanowiących skuteczną formę ucieczki przed utratą wartości pieniądza. Wszystko to sprawia, że pomimo spodziewanych kolejnych podwyżek podstawowych stóp procentowych przez RPP, oszczędzanie na lokatach i rachunkach oszczędnościowych może nie zapewnić oczekiwanego zwrotu z kapitału. Zwłaszcza że podwyższenie wskaźników nie musi skutkować automatycznym zwiększeniem oprocentowania depozytów.

– Pomimo decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych sytuacja w wielu bankach się nie zmieniła. To wynik apetytu banku na finansowanie działalności kredytowej – powiedziała nam Iwona Markiewicz-Zaleta, dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami w Banku Ochrony Środowiska. Również Małgorzata Tomasikiewicz, dyrektor Działu Środków Powierzonych w Alior Banku, uważa, iż skutkiem podwyżek stóp procentowych nie będzie automatyczny wzrost oprocentowania depozytów w całym sektorze bankowym.

Świadomy klient to połowa sukcesu

Jak w tych uwarunkowaniach przekonywać Polaków, że powierzenie oszczędności bankowi może być opłacalne? Zdaniem bankowców, czas odejść od paradygmatu, jakoby wynagrodzenie było głównym celem gromadzenia środków na lokatach. – Czy nowe uwarunkowania to dobry czas na budowanie swojej poduszki finansowej? Tak, jeśli pominiemy walor wysokości oprocentowania i dostrzeżemy także inne atrybuty oszczędzania m.in. bezpieczeństwo, systematyczność czy budowanie sobie oszczędności na przyszłą emeryturę – sugeruje Małgorzata Tomasikiewicz.

Dawid Lach, odpowiedzialny za ofertę depozytową w Santander Banku Polska, również przypomina, iż celem oszczędzania jest nie tylko pomnażanie środków. – Pandemia pokazała nam, jak ważne są nawyki dotyczące oszczędzania i zbudowana poduszka finansowa. Z oszczędnościami na czarną godzinę czujemy się bezpieczni i w razie życiowych perturbacji pozwalają nam one spokojnie przetrwać. Właśnie na tym skupiliśmy się w okresie niskich stóp – edukowaliśmy, mówiąc o tym, jak oszczędzać w codziennym życiu i jak uczyć dzieci oszczędności – zaznacza.

Również i Łukasz Mickiewicz, CFA menedżer w Departamencie Produktów Inwestycyjnych PKO Banku Polskiego, uważa, iż zachęcanie do regularnego odkładania pieniędzy i ich inwestowania powinno być elementem szerszych działań edukacyjnych w zakresie finansów osobistych. – Dlatego produkty tego typu będą się cały czas rozwijały, niezależnie czy stopy procentowe będą trochę niższe, czy wyższe. Ważne, żeby spełniać oczekiwania osób, dla których te produkty ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK