Bankowość i Finanse | Gospodarka | Założenia okazały się trafne, a cele zrealizowano

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Założenia okazały się trafne, a cele zrealizowano
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Pawłem Borysem prezesem zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, rozmawiali Maciej Małek i Karol Mórawski.

Odwaga i pragmatyzm w działaniu w połączeniu z gotowością brania odpowiedzialności czynią naszego rozmówcę czołowym przedstawicielem nowej generacji managerów, nie tylko w obszarze szeroko pojmowanych finansów. Skala i zakres podejmowanych zadań są przy tym adekwatne do ich społecznego kontekstu.

Pierwszy rok pandemii stanowił tyleż o nagłych, co gruntowych przemianach w całej gospodarce. Jakie wnioski wypływają z doświadczeń, które stały się udziałem Polskiego Funduszu Rozwoju podczas kilkunastu miesięcy funkcjonowania tarczy finansowej?

– Przede wszystkim udało się nam osiągnąć zakładane cele. Główną przesłanką do uruchomienia tarcz było zapobieganie wzrostowi bezrobocia i upadłościom przedsiębiorstw. Takie zagrożenie było bardzo poważne w II kw. ub. r., kiedy to mieliśmy do czynienia z największą od dziesięcioleci recesją, w konsekwencji pojawiło się realne zagrożenie utraty stabilności finansowej przez firmy czy też redukcji miejsc pracy. Problemy te skądinąd zmaterializowały się w wielu krajach, tymczasem w warunkach polskich większość sektorów gospodarki bezpiecznie przeszła przez ten trudny okres, między innymi dlatego, że nasze założenia zostały zrealizowane. Teraz nadszedł czas na równie odpowiedzialne zadania, jak odbudowa gospodarki i powrót do trwałej, dobrej koniunktury.

Jesteśmy na kolejnym etapie wdrażania Planu Odbudowy dla Europy, a także Krajowego Planu Odbudowy. Co dla polskiej gospodarki oznaczać będzie ich uruchomienie? Jak PFR zamierza angażować się w ich realizację i które obszary będą miały dla funduszu charakter priorytetowy?

– Na początku chciałbym podkreślić, iż wiele krajów wyciągnęło wnioski z poprzedniego kryzysu sprzed dekady. Wówczas też mieliśmy do czynienia z poważną recesją, rzecz w tym, że jej skutki najsilniej były odczuwalne dwa-trzy lata później. Realizowana wówczas w wielu państwach polityka, przede wszystkim w obszarze fiskalnym, zbyt słabo wspierała ożywienie gospodarcze, a równocześnie instytucje finansowe w tych krajach ograniczały finansowanie sfery realnej, jako że same miały problem z jakością aktywów. Obecnie – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim – priorytet stanowi silne pobudzenie gospodarki, by szybko wyszła z kryzysu spowodowanego pandemią i na trwałe powróciła na ścieżkę wzrostu. Polska cały czas ma duże potrzeby inwestycyjne w obszarze infrastruktury, transformacji energetycznej, cyfryzacji, automatyzacji, a także ochrony zdrowia, zatem właściwe wykorzystanie tych środków w kolejnych latach stanowi szansę na zdynamizowanie rozwoju. PFR bez cienia wątpliwości będzie współuczestniczył w finansowaniu projektów inwestycyjnych, które w tym okresie będą realizowane, głównie w obszarze infrastruktury, transformacji energetycznej i cyfrowej.

Które z komponentów Europejskiego Zielonego Ładu uważa pan za główne czynniki ożywienia gospodarczego i modernizacji, na ile polski sektor przedsiębiorstw może skorzystać z tej szansy i gdzie potrzebuje on wsparcia ze strony PFR?

– Udana transformacja energetyczna to taka, która godzi trzy podstawowe elementy: bezpieczeństwo energetyczne, ochronę klimatu i utrzymanie konkurencyjnych cen energii. W tym kontekście inwestycje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK