Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wspierać nie tylko dla przetrwania, ale przede wszystkim dla rozwoju

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wspierać nie tylko dla przetrwania, ale przede wszystkim dla rozwoju
Fot. KPK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) od prawie piętnastu lat wspiera polskich przedsiębiorców w dostępie do specyficznej grupy programów pomocowych, opartych na regulacjach unijnych i zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską i podległe jej unijne instytucje finansowe. Ponieważ brak tu tzw. kopert narodowych, czyli odgórnie przypisanych danemu państwu środków finansowych - wsparcie tego typu może trafić do polskiego biznesu poprzez krajowe instytucje finansowe. Od jakości i szybkości ich przygotowania do unijnych konkursów zależy więc zakres pomocy pozyskanej dla polskich przedsiębiorców. Z Arkadiuszem Lewickim dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, rozmawiał Konrad Machowski.

Jakiego rodzaju pomoc uzyskać mogą w KPK podmioty, zainteresowane antycovidowymi instrumentami UE?

– Wsparcie zapewniane przez KPK obejmuje w pierwszej kolejności kompleksową informację, w których spośród polskich instytucji finansowych można skorzystać z oferty, jak my to nazywamy: „AntyCovid 19”, tj. przede wszystkim ze zwiększonymi gwarancjami, udzielonymi w ramach dotychczasowych programów, takich jak COSME, ale i najnowszego funduszu wsparcia – Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). Na stronie Antycovid19.info umieszczamy stale aktualizowaną listę narodowych instrumentów i pośredników finansowych tych programów, obejmującą nie tylko kredyty, pożyczki czy leasing dla przedsiębiorców, ale także finansowanie typu private debt, poręczenia i inwestycje kapitałowe. Beneficjentami mogą być zarówno podmioty typowo komercyjne, jak też i przedsiębiorstwa społeczne czy podmioty z sektorów kreatywnych, w tym kultury.

Niezależnie od informacji zamieszczanych w internecie, w tym także na profilach KPK na portalach społecznościowych, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą kontaktować się z naszymi ekspertami telefonicznie lub bezpośrednio, podczas organizowanych lub współorganizowanych przez KPK webinariów, warsztatów bądź konferencji. Te ostatnie stanowią zarazem doskonałą platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami unijnych instytucji finansujących, narodowych pośredników i ostatecznych beneficjentów, także reprezentowanych przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców. We współpracy z polskimi agendami rządowymi, ale również unijnymi instytucjami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych programów, organizujemy też akcje informacyjne, pragnąc dotrzeć do wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności potencjalnych pośredników finansowych.

W przypadku instrumentów EFG partnerem takiej kampanii były np. resorty rozwoju, pracy i technologii oraz finansów, a efektem tych działań jest 16 wniosków, złożonych przez polskie instytucje finansowe do EBI, z czego na chwilę obecną pozytywnie rozpatrzono dziewięć z nich. Generalnie, nasz kraj zajmuje aktualnie piątą pozycję, jeśli chodzi o liczbę wniosków, zatwierdzonych w ramach EFG. Biorąc pod uwagę ilość konkurencyjnych narzędzi pomocowych oraz to, że Polska przystąpiła do EFG w październiku ub.r., wynik ten należy uznać za bardziej niż satysfakcjonujący. Chciałbym tylko dodać, że wsparcie udzielane przez KPK polskim instytucjom finansowym, w tym bankom ubiegającym się o status pośrednika w dystrybucji instrumentów finansowych UE, nie tylko tych antycovidowych, zapewniane jest bezpłatnie, a z konsultacji i innych form pomocy nasi partnerzy mogą korzystać na bieżąco.

Wspieranie gospodarki, w tym przedsiębiorczości, w obecnych czasach to nie tylko doraźne instrumenty minimalizujące skutki pandemii, ale również bardziej kompleksowe programy odbudowy gospodarki po kryzysie. Kika tygodni temu byliśmy świadkami inauguracji programu InvestEU w Polsce, jak ten fakt wpłynie na finansowanie polskiego sektora gospodarki realnej?

– Określiłbym InvestEU raczej jako program wspierający inwestycje, niż skierowany na likwidację skutków pandemii. Tym drugim zajmie się Krajowy Plan Odbudowy, realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności. Natomiast InvestEU, jako kapitał i doradztwo finansowe połączonych potencjałów, publicznego i prywatnego, zawarte w jednym programie, ukierunkowany jest przede wszystkim na nowe inwestycje i rozwój. Program ten, w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych działań unijnych promujących przedsiębiorczość, dedykowany jest nie&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK