Bankowość i Finanse | Gospodarka | Tarcze antykryzysowe jak świeże bułeczki

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Tarcze antykryzysowe  jak świeże bułeczki
Fot. zenzen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Instrumenty osłonowe dla sfery gospodarki realnej, udostępnione przedsiębiorcom przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej, spotkały się z olbrzymim odzewem ze strony zainteresowanych podmiotów. Łączna wartość środków, dostarczonych firmom za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i pozostałych agend administracji publicznej, sięgnęła 163 mld zł.

Podkreślają to eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy podjęli się analizy funkcjonowania mechanizmów wsparcia w roku 2020.

O skali problemu, jaki dla polskiej przedsiębiorczości stanowi pandemia koronawirusa, świadczy fakt, iż w gronie beneficjentów działań pomocowych znalazło się 86% podmiotów, prowadzących działalność na krajowym rynku, spośród których zdecydowana większość, bo aż 92%, skorzystała z więcej niż jednego instrumentu. Najczęściej korzystano ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – uczyniło tak prawie ¾ przedsiębiorców ankietowanych przez ekspertów PIE. Instrument ten zebrał zarazem najwięcej ocen pozytywnych wśród respondentów.

Na drugim miejscu pod względem popularności znalazła się możliwość obniżenia wymiaru pracy lub wysłania zatrudnionych na pracę zdalną – skorzystało z tego aż 66% firm. Ankietowani wskazywali też na inne programy, takie jak Tarcza Finansowa PFR czy dopłaty do świadczeń, wypłacanych pracownikom w branżach dotkniętych kryzysem – skorzystało z nich 65% aktywnych podmiotów gospodarczych.

Szczegółowe wyniki badań, przeprowadzonych przez PIE znaleźć można w obszernym raporcie „Tarcza Antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki?”, który obejmuje mechanizmy wsparcia funkcjonujące od marca do grudnia ub.r. Zgodnie z przyjętym założeniem, odnosi się on jedynie do inicjatyw mających na celu wsparcie przedsiębiorstw i ochronę zatrudnienia, nie znajdziemy w nim zatem informacji o innego rodzaju działaniach antykryzysowych, np. przeznaczonych dla gospodarstw domowych, indywidualnych kredytobiorców czy też jednostek samorządu terytorialnego.

Dzięki tarczom Polska znalazła się wśród europejskich liderów

O tym, jak dużym wyzwaniem dla polskiego biznesu był wybuch pandemii, ale również jak trafnie rząd adresował potrzeby przedsiębiorców, niech świadczy fakt, iż ponad połowa polskich firm była beneficjentami więcej niż dziesięciu instrumentów zapewnianych w ramach kolejnych tarcz. Twórcy raportu wyodrębnili swego rodzaju sześciopak rozwiązań, po które najchętniej sięgali przedsiębiorcy. Należy do nich zwolnienie ze składek ZUS, obniżenie wymiaru czasu pracy lub możliwość korzystania z pracy zdalnej, dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, wydłużenie zasiłku opiekuńczego na dzieci, świadczenia postojowe oraz Tarcza Finansowa.

„Tarcza Antykryzysowa zamortyzowała uderzenie kryzysowe, co pokazały dane makroekonomiczne za ubiegły rok” napisano w opracowaniu. Eksperci PIE wskazują, że wsparcie realizowane przez polski rząd, podobnie jak w Danii, Finlandii i we Włoszech, wyróżniało się dość wysoką efektywnością, mierzoną przez stosunek środków wydatkowanych na działania pomocowe do efektów wsparcia dla przedsiębiorstw i osób w nich zatrudnionych. „Wskaźnik efektywności dla Polski zapewnił jej szóstą pozycję w europejskim rankingu efektywności wydatków na utrzymanie miejsc pracy oraz jedenastą lokatę w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK