Bankowość i Finanse | Gospodarka – Ratingi | Jak oceny ESG wpłyną na ratingi banków i rynek długu?

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Ratingi | Jak oceny ESG wpłyną na ratingi banków i rynek długu?
Fot. S&P
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja ratingowa S&P Global Ratings wprowadziła ocenę ESG Evaluation, która już przyznawana jest grupom bankowym obecnym w Polsce, choć jeszcze nie samym polskim bankom. Choć ESG Evaluation nie ma bezpośredniego powiązania z oceną ratingową, czynniki wchodzące w skład ESG (Environment – Social Responsibility – Governance, czyli środowisko – społeczna odpowiedzialność – ład korporacyjny) są na bieżąco uwzględniane w ocenach ratingowych. W Polsce chodzi o aspekt „social” (ryzyko prawne związane z procesami z klientami detalicznymi) i „governance” (np. bardzo częste zmiany lub brak stabilności na poziomie ich zarządów) – mówi Michał Selbka dyrektor, główny analityk agencji odpowiedzialny za ocenę ryzyka krajowego sektora bankowego (BICRA) dla Polski. Rozmawiał z nim Tomasz Oljasz.

W zakresie ładu korporacyjnego najważniejsze czynniki to cyberbezpieczeństwo i etyka biznesowa – jak w tej perspektywie oceniane są polskie banki, generalnie i na tle regionu?

– ESG Evaluation jest odrębną oceną wobec tradycyjnego ratingu kredytowego emitenta, który jest opracowywany przez zespół analityków ratingowych. Ocena ratingowa bierze bowiem pod uwagę wszystkie czynniki ESG, które mają lub mogą mieć wpływ na przyszłą ocenę zdolności kredytowej danego podmiotu – te związane z ładem korporacyjnym bądź etyką biznesową, ryzykiem środowiskowym czy też sytuacją społeczną, do której możemy zakwalifikować m.in. liczne spory prawne klientów z bankami, związane z kredytami denominowanymi w CHF. Pod uwagę brane są również takie czynniki, jak brak stabilności zarządzania czy niepewność odnośnie strategii w przypadku chociażby częstych zmian na stanowiskach członków zarządu. Powyższe, jak i inne czynniki ESG zawarte są w naszych elementach oceny ratingowej, takich jak pozycja biznesowa, pozycja ryzyka, ocena zyskowności i kapitału czy wreszcie dostęp do źródeł finansowania oraz poziom płynności.

Kwestie związane z cyberbezpieczeństwem są odrębnym tematem, który omawiamy razem z oceną ryzyka operacyjnego w naszej pozycji ryzyka danego banku. Jeżeli jest to wymierna słabość na poziomie całego kraju, takie ryzyko może być również uwzględnione w naszej ocenie całego sektora („BICRA”).

Jakie podmioty podlegają tej ocenie i czy są wśród nich instytucje z Polski? Przykładowo, ING Group ma mocną ocenę, czy będzie indywidualna ocena ING Banku Śląskiego? Kiedy można oczekiwać pierwszych ocen polskich podmiotów, i z jakich mogą one pochodzić branż?

– Na obecną chwilę żaden polski bank nie ma jeszcze naszej odrębnej oceny „ESG Evaluation”, jako bank funkcjonujący tylko w Polsce. Inaczej jest na poziomie całej międzynarodowej grupy, np. ING, która jest obecna również na polskim rynku.

Czy w Polsce jakiś podmiot może mieć obniżony rating ze względu na jego ocenę ESG?

– Ocena „ESG Evaluation” nie ma bezpośredniego powiązania z oceną ratingową, wymierne czynniki ryzyka związane z ESG są jednak cały czas zawarte w naszych ratingach, opisujemy je coraz bardziej transparentnie także w naszych raportach analitycznych. Brak bezpośredniego powiązania obrazuje m.in. sytuacja, w której możemy mieć do czynienia z bardzo proekologicznym podmiotem, nastawionym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK