Bankowość i Finanse | Gospodarka | Pasmo odchyleń inflacji od celu powinno zostać rozszerzone

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Pasmo odchyleń inflacji od celu powinno zostać rozszerzone
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pasmo dopuszczalnych odchyleń inflacji od celu Rady Polityki Pieniężnej, wynoszącego 2,5%, powinno zostać rozszerzone z jednego do dwóch punktów procentowych - mówi dr hab. Eryk Łon z RPP profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podkreśla, że wówczas polityka pieniężna mogłaby być prowadzona w sposób jeszcze bardziej elastyczny niż obecnie i wyraża nadzieję, że nie będzie potrzeby obniżenia stóp poniżej zera. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

Jaka musiałaby być inflacja – pytam czysto teoretycznie – żeby przestał pan być gołębiem i podniósł rękę za podwyżką stóp procentowych?

– Chciałbym wyraźnie podkreślić, że osobiście uważam się przede wszystkim za orła. Z mojego punktu widzenia orzeł to zwolennik utrzymania naszej waluty narodowej – złotego oraz obrońca prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Jeśli natomiast chodzi o mój stosunek do optymalnego poziomu stóp procentowych, to nie dziwię się, że jestem zaliczany do grona gołębi.

W takim razie, gdzie jest dla pana inflacyjna czerwona linia?

– Myślę, że mógłbym przejść na pozycje bardziej jastrzębie wówczas, gdyby pojawiła się taka projekcja inflacji oraz PKB, z której wynikałoby, że przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp procentowych inflacja w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej miałaby utrzymywać się przez bardzo długi okres powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Okres przebywania inflacji powyżej tej górnej granicy odchyleń musiałby być dłuższy niż ten uwidoczniony w projekcji lipcowej.

Lipcowa projekcja inflacji pokazuje wyższy wzrost cen, niż marcowa oraz oczekiwania ekspertów NBP, że będzie przez dłuższy okres powyżej celu RPP. Po co nam w takim razie cel inflacyjny? Czy nie należałoby go zmienić lub zmodyfikować?

– Osobiście jestem zwolennikiem pewnej modyfikacji celu inflacyjnego. A konkretnie rzecz biorąc, poszerzenia dopuszczalnych odchyleń od tego celu. Obecnie, zgodnie z „Założeniami polityki pieniężnej”, inflacja może odchylać się o jeden punkt procentowy od wskazanego celu na poziomie 2,5%.

Co pan proponuje?

– Proponuję, aby inflacja mogła się odchylać nie o jeden, a o dwa punkty procentowe od celu. Wówczas polska polityka pieniężna mogłaby być prowadzona w sposób jeszcze bardziej elastyczny niż obecnie. Warto jednak zauważyć, że nawet w obecnych warunkach w „Założeniach polityki pieniężnej” zakłada się, że przez pewien okres inflacja może być niższa od dolnej granicy odchyleń od celu lub wyższa od ich górnej granicy.

Z czego wynika to, że mamy inflację powyżej celu i – jak mówi ostatnia projekcja – z dużym prawdopodobieństwem będzie taka w tym, przyszłym i następnym roku? Jakie procesy cenotwórcze zachodzą w naszej gospodarce i czy może pan oddalić obawy, że ich konsekwencje będą dla gospodarki groźne?

– Wzrost inflacji wynikał w dużym stopniu ze zwyżek cen surowców. Szczególnie warto podkreślić proinflacyjny wpływ zwyżek cen ropy naftowej. Myślę, że z biegiem czasu presja inflacyjna będzie spadać. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK