Bankowość i Finanse | Gospodarka i Przedsiębiorczość | Finansowa kroplówka dla firm

Bankowość i Finanse | Gospodarka i Przedsiębiorczość | Finansowa kroplówka dla firm
Fot. zenzen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W rządowym programie wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 szczególną rolę odgrywają subwencje, gwarancje kredytowe i inne instrumenty finansowe, zapewniane przez wyspecjalizowane agendy Skarbu Państwa. Dla wielu oferta takich instytucji, jak Polski Fundusz Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego stała się synonimem pojęcia „tarcza antykryzysowa”.

Na ratowanie gospodarki w pierwszej fazie pandemii rząd przeznaczył 312 mld zł. Z kwoty tej 100 mld zł stanowiła Tarcza Finansowa, czyli realizowany przez PFR program pomocowy dla polskiego biznesu. Do końca ub.r. fundusz rozdysponował niespełna 61 mld zł pomiędzy przeszło 340 tys. polskich firm z sektora MŚP, zatrudniających łącznie ponad 3,1 mln pracowników; z tego 18,9 mld zł przypadło w udziale mikrofirmom. Nieco wolniej postępuje rozdzielanie funduszy wśród dużych spółek, może dlatego, że możliwość składania wniosków w tym segmencie uruchomiona została półtora miesiąca później, rynkowe giganty otrzymały też znacznie więcej czasu na ubieganie się o środki.

Jesienna fala pandemii i wprowadzane w jej konsekwencji ograniczenia funkcjonowania wielu branż były przesłanką dla uruchomienia Tarczy Finansowej 2.0, w ramach której 13 mld zł przeznaczone zostało do rozdysponowania pomiędzy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z 45 sektorów najsilniej dotkniętych przez obecny kryzys, natomiast dużym graczom przypisano 25 mld zł.

Sto miliardów od PFR

Środki, dostępne w ramach pierwszej edycji sztandarowego programu PFR, podzielono na trzy podstawowe transze. 25 mld zł przeznaczono na subwencje dla mikrofirm, o dwukrotnie większą kwotę mogła ubiegać się pozostała część sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pozostałe 25 mld zł fundusz desygnował na pomoc dużym podmiotom, które 31 grudnia 2019 r. zatrudniały co najmniej 250 pracowników lub mogły wykazać się obrotem na poziomie ponad 50 mln euro oraz sumą bilansową przekraczającą 43 mld euro.

We wszystkich przypadkach warunkiem uzyskania pomocy było wykazanie spadku obrotów firmy co najmniej o jedną czwartą w dowolnym miesiącu, począwszy od marca ub.r., w zestawieniu z miesiącem poprzedzającym tego samego roku lub też analogicznym okresem w roku wcześniejszym. Nabór wniosków do programów dedykowanych sektorowi mikro i MŚP przeprowadzono w okresie 29 kwietnia – 31 lipca ub.r., jednak przedsiębiorcom przysługiwało prawo do złożenia reklamacji lub odwołania od decyzji funduszu. W zależności od sytuacji, zgłoszenia takowe mogły być wnoszone nawet do 16 października minionego roku. Jeśli po rozpatrzeniu reklamacji bądź odwołania PFR przyznał prawo ponownego wystąpienia o subwencję, firmy miały na to czas do końca roku 2020.

9 czerwca ub.r. rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń w ramach tarczy finansowej dla dużych firm, które wnioskować mogły do 31 grudnia. Z oferty tej mogły skorzystać również podmioty średnie, pod warunkiem spełnienia łącznie nastę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK