Bankowość i Finanse | Gospodarka a Edukacja | Badania i rozwój to dziś priorytety dla całej gospodarki | Badania i rozwój to dziś priorytety dla całej gospodarki

Bankowość i Finanse | Gospodarka a Edukacja | Badania i rozwój to dziś priorytety dla całej gospodarki | Badania i rozwój to dziś priorytety  dla całej gospodarki
Zdjęcia: K. Rainka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aby skutecznie stawiać czoła kluczowym problemom współczesnego świata, niezbędne jest współdziałanie ludzi nauki, kultury, przywódców duchowych i liderów biznesu – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i przewodniczący Rady Politechniki Warszawskiej, podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na tej uczelni. – Musimy zrobić wszystko, by uniknąć zagrożeń i sprostać wyzwaniom – zaapelował.

Rozpoczynający się rok akademicki jest już kolejnym, którego przebieg determinowany będzie przez trudny do przewidzenia, dalszy przebieg pandemii COVID-19. Do funkcjonowania uczelni w dobie tak bezprecedensowego kryzysu odniósł się w swym wystąpieniu rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba. Przypomniał, iż pandemiczne ograniczenia wymusiły wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które umożliwiły realizację zadań szkół wyższych, tak w sferze badawczej, jak i dydaktycznej.

E-nauka nie zastąpi relacji międzyludzkich

Zaangażowanie całej społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej zostało uwzględnione w rankingu polskich szkół wyższych za rok 2021, w którym uczelnia ta zajęła trzecie miejsce, zaraz za Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim, została też sklasyfikowana jako najlepsza spośród placówek o profilu technicznym.

Prof. Krzysztof Zaremba wskazywał na sukcesy studentów i młodych pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, którzy uczestniczą nierzadko w ambitnych, międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, uzyskując rozmaite wyróżnienia, łącznie ze stypendium ministra edukacji i nauki. Doceniając znaczenie nowoczesnych technik teleinformatycznych, dzięki którym możliwe było przejście w tryb nauczania zdalnego, rektor PW zaznaczył, iż tryb online nie jest w stanie całkowicie zastąpić relacji międzyludzkich i stacjonarnej pracy badawczej, które to czynniki stanowią jeden z warunków kreatywności. Dodał, iż prawdziwych inżynierów nie da się wykształcić bez bezpośredniego kontaktu i poczucia wspólnoty.

Rekordowe kwoty na innowacje

Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, wspomniał własne rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1987. – Na moich oczach działa się wtedy aksamitna rewolucja, wielka zmiana ustrojowa – zaznaczył szef polskiego rządu. Także i dziś mamy do czynienia z nie mniej gruntownymi zmianami, choć ich podstawą nie są czynniki polityczne, lecz dynamiczny rozwój sektora IT. Jednym z kluczowych wyzwań pozostaje oczywiście pandemia COVID-19, która stanowi zarazem pewną szansę, jeśli chodzi o wdraż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK