Bankowość i Finanse | Banki a Gospodarka | Lekki powiew optymizmu

Bankowość i Finanse | Banki a Gospodarka | Lekki powiew optymizmu
Fot. Maria/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sytuacja epidemiologiczna z wolna się normalizuje. Codzienne dane o potwierdzonych zakażeniach wirusem SARS-CoV-2 mają – w liczbach bezwzględnych – niższe wartości. Nie zmienia to faktu, że utrzymuje się nadumieralność na poziomie plasującym nas w europejskiej niechlubnej czołówce tego smutnego rankingu.

Liczba zajętych łóżek tzw. covidovych oraz pacjentów korzystających z respiratorów wskazuje, że to nie koniec smutnych statystyk. Jednocześnie dynamiczny wzrost populacji osób już wyszczepionych coraz bardziej realnymi czyni zapowiedzi stopniowego rozluźniania restrykcji gospodarczych. Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na szerszą skalę powinno to nastąpić na przełomie maja i czerwca.

Całkiem niezłe statystyki

Bezprecedensowa skala i zakres pomocy finansowej w ramach tarczy PFR znalazły swoje odbicie w statystykach. Według Eurostatu, w lutym stopa bezrobocia w Polsce była najniższa w Europie i wynosiła 3,1%, jednocześnie w pandemicznym rankingu Bloomberga, obejmującym 53 kraje, plasowaliśmy się na miejscu 50. Oczywiście branże najsilniej dotknięte pandemią – jak turystyka, hotelarstwo czy gastronomia – ponoszą każdego dnia straty nie do powetowania, a wiele biznesów nie przetrwa, jednak struktura naszej gospodarki jest tego rodzaju, że pomimo korekt prognoz wzrostu nadal aktualne są przewidywania szybkiego odbicia już w III kw. br.

Zdaniem ekspertów Banku Pekao SA, postęp w zakresie szczepień i przewidywane zwiększenie dostaw w II kw. to czynniki sprzyjające ożywieniu gospodarczemu. Jednocześnie wskazują oni na szybką adaptację gospodarki do nowej normalności. W efekcie prognozy zakładające wzrost PKB o 4,5% rok do roku mogą się potwierdzić, mimo wcześniejszych korekt agencji ratingowych i MFW dla polskiej gospodarki. Tego zdania są w każdym razie eksperci ING Banku Śląskiego. Premier Mateusz Morawiecki, śladem ministra zdrowia, na przełom maja i czerwca przewiduje odmrożenie „znacznej części gospodarki”.

Niepewna przyszłość

Banki, które udzieliły pozaustawowego moratorium kredytowego, nie kryją troski o los tych przedsiębiorców, którzy nie przetrwają do tego czasu, co w perspektywie oznaczałoby konieczność przekwalifikowania części kredytów z wszystkimi wynikającymi stąd następstwami. Niepewność co do przyszłości pogłębia również odroczenie zapowiadanej na 13 marca uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego co do kredytów denominowanych bądź indeksowanych w walutach obcych. Odsunięcie w czasie tej palącej kwestii nie stanowi żadnego rozwiązania, przeciwnie wzmaga napięcie wśród wszystkich zainteresowanych stron. Sprawa ma o tyle kluczowe ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK