Bankowość i Finanse |  Pandemia | Szwajcarskie banki w dobie COVID-19

Bankowość i Finanse |  Pandemia | Szwajcarskie banki w dobie COVID-19
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Szwajcarski system bankowy należy do najbardziej rozwiniętych na świecie. Oferuje najwyższej jakości usługi bankowe, jest przy tym ważnym filarem gospodarki, zapewniającej dobrobyt mieszkańcom kraju. Od lat przyciąga aktywa finansowe zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych z całego świata. I obraca naprawdę potężnymi kwotami.

Dr hab. Eugeniusz Gostomski,
Prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Banki szwajcarskie i współpracujące z nimi spółki finansowe są światowym liderem w zakresie private bankingu, a wartość aktywów finansowych powierzonych im w zarządzanie wynosiła w 2019 r. 7,8 bln CHF (wzrost o 13,8% w stosunku do roku poprzedniego), z czego prawie połowa należała do klientów zagranicznych. Stanowiło to 25% wszystkich zagranicznych aktywów finansowych zamożnych ludzi na świecie i podmiotów instytucjonalnych.

Dwaj liderzy

W Szwajcarii według danych na koniec 2019 r. istniało 246 banków, które dysponowały aktywami o wartości 3,3 bln CHF (wzrost o 13,8% w stosunku do poprzedniego roku), co w relacji do PKB stanowiło ok. 500%. Sektor bankowy zatrudniał 106 tys. osób, z czego w kraju prawie 90 tys., i tworzył 5% szwajcarskiego PKB. Zdominowały go dwa duże banki uniwersalne o zasięgu globalnym: UBS i Credit Suisse, kontrolujące niemal połowę wszystkich aktywów bankowych kraju. Strukturę szwajcarskiego sektora i zmiany ilościowe w jego funkcjonowaniu w ostatnich dwudziestu latach przedstawiono w tab. 1.

Jak łatwo zauważyć, po pobieżnej nawet lekturze tab. 1, w Szwajcarii, jak zresztą i w innych krajach rozwiniętych zmniejsza się liczba banków, placówek bankowych i zatrudnienie w sektorze. Stabilne pozostają jedynie banki kantonalne, choć systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług bankowych. W ciągu ostatnich 20 lat istotnie zmniejszył się w nim udział dwóch dużych banków: UBS i Credit Suisse, ale i tak pozostaje bardzo wysoki. Instytucje te charakteryzują się siedemdziesięcioprocentowym udziałem obrotów zagranicznych. Mając wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie 5,8%-5,9%, są lepiej dokapitalizowane niż pozostałe banki globalne na świecie. Ze swoimi oddziałami i spółkami zagranicznymi są obecne w ponad 50 krajach, specjalizują się przede wszystkim w zarządzaniu aktywami bogatych osób prywatnych i bankowości inwestycyjnej.

Oba wspomniane banki odgrywają znaczącą rolę w szwajcarskich finansach, np. udział każdego z nich w rynku kredytów hipotecznych wynosi 14%. W przeciwieństwie do innych banków uniwersalnych osiągają – ze względu na strukturę realizowanego biznesu – wyższe dochody z tytułu opłat i prowizji niż z marży procentowej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK