Bankowość spółdzielcza w Szwajcarii: Marka Raiffeisena, bank szwajcarski

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.10.foto.048.a.150xOd 110 lat na wysoce konkurencyjnym rynku usług finansowych w Szwajcarii funkcjonują banki spółdzielcze oparte na wzorach sformułowanych w XIX w. przez niemieckiego działacza społecznego Wilhelma Raiffeisena.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

W centrum polityki biznesowej każdego banku spółdzielczego tradycyjnie znajdują się jego członkowie, którzy jako właściciele decydują o strategii banku. Jednocześnie są oni współodpowiedzialni za realizowane przez bank transakcje, co nie tylko zbliża ich do danego banku, ale również jest przesłanką jego bezpieczeństwa i stabilności. Z kolei oferta banku Raiffeisena jest ściśle dostosowana do potrzeb lokalnej ludności, a więc pieniądze powierzone mu w formie depozytów stanowią podstawę finansowania za pomocą kredytów miejscowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Redefinicja spółdzielni

W przeszłości szwajcarskie banki Raiffeisena działały na terenach wiejskich i w małych miastach. Koncentrowały się na bankowości detalicznej, oferując lokalnej społeczności podstawowe produkty depozytowe, rozliczenia pieniężne i kredyty (tylko członkom i pod odpowiednie zabezpieczenie). W ostatnich kilkunastu latach wzbogaciły one paletę oferowanych produktów o transakcje związane z papierami wartościowymi, sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, polisy ubezpieczenia na życie i leasing.

Produkty te oferowane są we współpracy ze spółdzielczym bankiem centralnym, którym jest Raiffeisen Schweiz oraz ze specjalistycznymi spółkami zależnymi. Jednocześnie banki Raiffeisena poszerzyły obszar geograficzny swego działania poprzez otwarcie placówek bankowych w dużych miastach (Zurych, Bazylea, Berno, Lucerna itp.) i odstąpiły od zasady udzielania kredytów wyłącznie swoim członkom.

Na koniec 2010 r. istniało 339 lokalnych banków Raiffeisena dysponujących siecią 1122 placówek bankowych zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Wszystkie one zrzeszone są w Raiffeisen Schweiz z siedzibą w St. Gallen, tworząc trzecią pod względem wielkości aktywów i największą pod względem placówek bankowych grupę bankową w Szwajcarii.

Fawory dla udziałowca

Generalnie szwajcarskie banki Raiffeisena pod względem posiadanych funduszy własnych, sumy bilansowej i wielkości zatrudnienia są znacznie mniejsze niż oparte na tym samym modelu banki spółdzielcze w Niemczech czy Austrii. O ile w 2010 r. w Niemczech bank spółdzielczy przeciętnie liczył 14,7 tys. tys. członków i zatrudniał 140 pracowników, to bank Raiffeisena w Szwajcarii miał przeciętnie 4 tys. członków i zatrudniał tylko 28 pracowników.

Szwajcarski bank spółdzielczy posiadał 27 mln franków funduszy własnych, jego suma bilansowa wynosiła 434 mln franków, a przeciętny zysk brutto około 2,8 mln franków. Typowy bank oprócz centrali posiada 2-3 oddziały zatrudniające po 1-3 pracowników, a obsługuje około 10 tys. klientów.

Banki Raiffeisena pod względem prawnym i organizacyjnym są samodzielnymi bankami spółdzielczymi z własnym zarządem i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI