Bankowość spółdzielcza w Niemczech: FinanzGruppe w wielu odsłonach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.03.2012.foto.36.a.200xBanki spółdzielcze w Niemczech dysponują siecią 13 475 oddziałów i placówek, w których jest zatrudnionych 160 tys. osób. Aktywa sektora przekroczyły wartość 700 mld euro.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

Bankowość spółdzielcza w Niemczech – obok prywatnych banków handlowych i banków prawa publicznego – stanowi jeden z trzech filarów systemu. Według danych Bundesbanku na koniec 2010 r. spośród 2093 instytucji kredytowych 1156 należało do spółdzielczej grupy bankowej – FinanzGruppe. Obejmuje ona 1138 spółdzielni kredytowych, 2 banki krajowe (DZ-Bank i WGZ-Bank) oraz 16 banków specjalistycznych.

Siła kapitału

Skonsolidowany bilans FinanzGruppe na poziomie 1020 mld euro stanowił 12,3 proc. aktywów systemu (bez Bundesbanku), fundusze własne wynosiły 65,9 mld euro (42,8 mld euro to kapitał Tier I), a współczynnik wypłacalności – 13,7 proc. Banki spółdzielcze obsługują 16,7 mln członków udziałowców, z których każdy posiada udziały o przeciętnej wartości 580 euro. Dla porównania: w Niemczech jest 3,6 mln bezpośrednich i 5,2 mln pośrednich akcjonariuszy (lokujących pieniądze za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych). Grupa 1138 banków spółdzielczych należy do Federalnego Związku Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR). Każdy bank jest ukierunkowany na obsługę wybranego segmentu rynku, jeżeli działa na szczeblu regionu (1138 podmiotów) statystycznie obsługuje 147 tys. członków, zatrudnia 141 osób, posiada aktywa o wartości 620 mln euro i sieć 12 placówek.

Siłę grupy stanowią banki ludowe i banki Raiffeisena. Banki ludowe, które zostały oparte na modelu H. Schulze-Delitzscha zachowują miejski charakter, obsługując konsumentów i drobnych przedsiębiorców. Zasadniczo są one większe od wiejskich banków Raiffeisena. Największym bankiem ludowym jest Berliner Volksbank o sumie bilansowej 9,2 mld euro. Zrzesza 103 tys. członków, zatrudnia 2230 osób i poprzez 130 placówek w Berlinie i Brandenburgii, a także za pośrednictwem internetu obsługuje 632 tys. konsumentów oraz przedsiębiorstw.

Na drugim miejscu w rankingu banków ludowych plasuje się Frankfurter Volksbank z sumą bilansową 7,2 mld euro. Należy do 169 tys. członków i obsługuje 450 tys. klientów prywatnych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI