Bankowcy i samorządowcy o finansach w czasie pandemii COVID-19

Bankowcy i samorządowcy o finansach w czasie pandemii COVID-19
Fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich mając na uwadze potrzeby analizy wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na finanse i możliwości rozwojowe jednostek samorządu terytorialnego zorganizował 24 kwietnia 2020 r. spotkanie przedstawicieli banków i JST.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Działania skierowane do samorządów i władz lokalnych należą do obszarów strategicznych, a sektor bankowy będzie zawsze na te obszary zwracał szczególną uwagę #Koronawirus #Finansowanie #COVID19 #JST BankiSpółdzielcze #ZBP

W wideokonferencji uczestniczyli przedstawiciele banków i samorządów regionalnych, miejskich i wiejskich, firm ratingowych oraz reprezentacji tych środowisk: Związku Banków Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich i Związku Województw RP. 

Spotkanie poświęcono  omówieniu obecnych działań środowiska bankowego ws. COVID-19 w tym dotyczących obsługi finansowej samorządów oraz kondycji sektora samorządowego i oczekiwań klienta samorządowego w najbliższej perspektywie.  

Konferencja otwarta została  przez Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, który zaprezentował wprowadzone już przez sektor bankowy rozwiązania systemowe, w tym  odnoszące się do zawieszenia płatności rat kredytowych.

Jak wskazał Prezes ZBP – aktualnie sektor bankowy przygotowuje się  do projektu zwanego tarczą finansową ‒ ważnego wsparcia także dla przedsiębiorców lokalnych. W  najbliższych tygodniach projekt ten wystartuje i zostanie przekazany do realizacji.

Poza tym, sektor bankowy uruchamia sukcesywnie nowe instrumenty kredytowe objęte nowymi gwarancjami COVID-19 przez BGK, a Związek Banków Polskich sukcesywnie szkoli banki i informuje o prowadzonych projektach w publikowanych cyklicznie komunikatach.

‒ Uważamy, że działania skierowane do samorządów i władz lokalnych należą do obszarów strategicznych, a sektor bankowy będzie zawsze na te obszary zwracał szczególną uwagę ‒ podkreślił Prezes ZBP Krzysztof Pietrszkiewicz.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter >>>

Do tego głosu przyłączył się Przewodniczący Rady ZBP i Przewodniczący Sekcji Bankowości Spółdzielczej w ZBP Bartosz Kublik, który dodatkowo zapowiedział przygotowanie przez sektor spółdzielczy specjalnej akcji informacyjnej dla klientów samorządowych i zaprosił JST oraz ich organizacje do współpracy. 

Związek Banków Polskich zaprezentował podczas telekonferencji wyniki ankiety  nt. działań  własnych już wdrażanych przez banki dla sektora samorządowego.

Przedstawione zostały główne wyniki  odnoszące się m.in. do wdrożonych prolongat spłaty rat kredytów, rozwiązań wprowadzających możliwości zdalnego podpisywania umów, uruchomienia dodatkowych kanałów dystrybucji gotówki, uruchomienia szybszej  ścieżki decyzyjnej dotyczącej wniosków o finasowania płynnościowego dla klientów ze zdolnością kredytową, podniesienia progu płatności bezgotówkowych bez użycia weryfikacji PIN oraz dodatkowych form zdalnej obsługa klientów.

Banki są gotowe także uczestniczyć w programach publicznych dla JST uruchamianych w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. 

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >> (otwiera się na nowej zakładce)”>>>>

Kolejnym punktem konferencji była wymiana poglądów i informacji odnoszących się do perspektyw rozwoju i możliwości oraz potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas dyskusji uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na tak istotne aspekty jak potrzeby kontynuacji rozpoczętych inwestycji, kwestie terminowości inwestycji, poziomu zadłużenia samorządów, możliwości emisji i umarzania obligacji, w tym wprowadzenia nowego rodzaju obligacji długoterminowych oraz form finansowania samorządów, a także wskazywali na potencjalne perspektywy, zagrożenia i możliwości rozwojowe.

W konferencji moderowanej przez dyr. Arkadiusza Lewickiego aktywny udział brali liczni eksperci i przedstawiciele samorządów oraz banków spółdzielczych, banków komercyjnych i Banku Gospodarstwa Krajowego. W konferencji uczestniczyło łącznie  prawie 100 osób.

W najbliższych tygodniach zostaną zaplanowane kolejne konferencje ze środowiskiem JST celem wypracowania optymalnych rozwiązań legislacyjnych i operacyjnych.

telekonferencja zbp jst
Fot. ZBP
Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP