Banki spółdzielcze: Wzrost czy stabilizacja?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.03.foto.019.a.267xMimo że zbliżamy się już do końca pierwszego kwartału 2016 r., więcej jest niewiadomych niż możliwych do przewidzenia ścieżek prowadzących w najbliższą przyszłość. Zakładamy jednak, że mimo wielu ryzyk związanych z rozwojem gospodarek globalnych oraz niepewnością sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, w roku 2016 nie nastąpi spowolnienie gospodarcze.

Piotr Lebiedziński, Daniel Piekarek

Próbując odpowiedzieć na tytułowe pytanie, zapraszamy Państwa do podróży w przyszłość, podróży przez najważniejsze, naszym zdaniem, obszary zbliżającej się rzeczywistości.

Piotr Lebiedziński

Związany z sektorem bankowości od 2001 r., w którym podjął pracę w Banku BGŻ w komórce odpowiedzialnej za planowanie finansowe i informację zarządczą. W 2003 r. przeniósł się do nowo powstałego Banku BPS S.A., gdzie początkowo zajmował się przede wszystkim analizami finansowymi i planowaniem. W 2008 r. objął funkcję dyrektora Biura Strategii i Analiz, tworząc zespół analityków makroekonomicznych i rynkowych, a od 2012 r. pełni funkcję wicedyrektora Departamentu Planowania i Analiz, kierując jednocześnie zespołem analiz rynkowych i makroekonomicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Daniel Piekarek

Ukończył Szkołę Główną Handlową. Od 2005 r. jest związany zawodowo z instytucjami finansowymi – początkowo z Domem Maklerskim BOŚ S.A., zaś od 2011 r. z Bankiem BPS S.A., gdzie pracuje jako analityk makroekonomiczny w Departamencie Planowania i Analiz. Wspólnie z Piotrem Lebiedzińskim zajął pierwsze miejsce w konkursie prognostycznym dziennika „Parkiet” w zakresie trafności prognoz wskaźników rynkowych w 2013 i 2014 r., zaś w 2015 r. zajął drugie miejsce w tym rankingu.

 

Stopy procentowe
Prawdopodobna redukcja

W styczniu i lutym 2016 r. zakończyły się kadencje 8 z 9 członków Rady Polityki Pieniężnej. Większość nowych członków została już wybrana przez Sejm (dwóch przedstawicieli) i Senat (trzech przedstawicieli) oraz Prezydenta RP (dwóch przedstawicieli). Trzeci przedstawiciel Sejmu zostanie wybrany w marcu br. i będzie nim prawdopodobnie prof. Żyżyński. Nowy skład RPP to być może nowe podejście do polityki pieniężnej. Nim nowi członkowie zostali wybrani, wielu ekspertów i komentatorów zakładało, że nastąpi poluzowanie polityki pieniężnej, skutkujące obniżką podstawowych stóp procentowych NBP. Czy tak się stanie?

Nasza ocena nastawienia obecnego składu RPP wskazuje, że jest to możliwe.

Jednym z argumentów za obniżką stóp jest wskaźnik inflacji, który pozostaje poniżej celu RPP (2,5% w skali rocznej, plus/minus 1 pkt. proc.) od lutego 2013 r. Równocześnie trzeba podkreślić, iż główne instytucje, które publikują swe prognozy dla Polski (m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Instytut Ekonomiczny NBP) oczekują stopniowego wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż aktualne prognozy zakładające bardzo umiarkowany wzrost cen w kolejnych miesiącach przewidują równocześnie, że cel inflacyjny RPP nie zostanie osiągnięty w bieżącym roku i być może w roku 2017.

Szczególnie istotny będzie również kierunek polityki pieniężnej realizowanej przez Europejski Bank Centralny. Wprawdzie RPP prowadzi niezależną politykę monetarną, to jednak trudno sobie wyobrazić, by nie reagowała na zmieniające się warunki w Europie. Ponieważ przedstawiciele EBC deklarują kontynuację, a nawet dalsze luzowanie polityki monetarnej, wzrastają także oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w Polsce.

Założyliśmy, że nowi członkowie RPP będą bardziej „gołębi” od swoich poprzedników i w roku 2016 obniżą stopy procentowe, zmniejszając w ten sposób dysparytet w stosunku do stóp procentowych strefy euro. Na początku stycznia br. uważaliśmy, że redukcja stóp nastąpi w marcu br. Jednak pogorszenie ratingu kredytowego Polski ogłoszone 15 stycznia przez Agencję S&P i w konsekwencji spadek wartości złotego oraz obligacji skarbowych skłoni RPP do odłożenia tej decyzji w czasie. Uważamy, że negatywna reakcja rynków na obniżenie ratingu nie będzie długotrwała, co umożliwi nowej Radzie obniżenie stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. do końca I półrocza 2016 r.

Inflacja konsumentów (CPI)
Wyjście z deflacji

Według wstępnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w styczniu br. wyniósł minus 0,7% r./r. Nie oznacza to oczywiście, że przez cały rok 2016 będziemy świadkami spadku cen, jednak już dziś widzimy, że prognozy inflacji na rok 2016 prezentowane w Raporcie NBP z listopada 2015 r. (1,1%), a także prognozy Ministerstwa Finansów zawarte w ustawie budżetowej (1,7%) są nierealne. Zakładamy powrót wskaźnika CPI do wartości dodatnich w IV kwartale br., a wartość średnioroczna powinna ukształtować się na poziomie bliskim 0%.

Stopa bezrobocia
Niewielka poprawa

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI