Banki Spółdzielcze w Niemczech: Radni bezradni? Nie w Niemczech!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W radzie nadzorczej niemieckiego banku spółdzielczego obligatoryjnie musi zasiadać co najmniej jeden specjalista z zakresu rachunkowości lub audytu. Nadzór rekomenduje, aby radnymi byli doradcy podatkowi i specjaliści prawa bankowego.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Niemieckie prawo stawia jednakowe wymagania członkom rad nadzorczych w bankach komercyjnych i spółdzielczych. Radny musi być kompetentny w zakresie zarządzania ryzykiem i dysponować zdolnościami kontrolnymi, do czego nie wystarcza ukończenie krótkiego kursu, czy – jak to było jeszcze do 2009 r. – przedłożenie w banku wyróżniającego się CV. Funkcje radnych zwykle pełnią obecni i byli burmistrzowie, starostowie, pracownicy pionu finansowego w większych firmach i pracownicy danego banku, którzy są przedstawicielami jego personelu w radzie nadzorczej. Niezbędną wiedzę można zdobyć m.in. w Akademii Banków Spółdzielczych w Montabaur

Prawa i obowiązki

Nadzór zwraca też uwagę na to, że zasiadanie w radzie nadzorczej przedsiębiorców będących jednocześnie klientami banku może prowadzić do konfliktu interesów. Członków rady nadzorczej z reguły na 3- lub 4-letnią kadencję wybiera zebranie przedstawicieli spośród członków banku spółdzielczego, ale nie dotyczy to członków reprezentujących w radzie załogę banku. Członek rady po zakończeniu danej kadencji może zostać powołany na kolejną kadencję.

Do rady nadzorczej nie mogą być wybrane osoby, które ukończyły – w zależności od banku – 67 lub 68 lat, a funkcjonujący członkowie po osiągnięciu tego wieku mają obowiązek zrezygnowania ze swego mandatu. W uzasadnionych przypadkach zebranie przedstawicieli może odwołać danego członka rady przed upływem kadencji.

Członkowi rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w pracach rady: kosztó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI