Banki spółdzielcze: Razem bezpiecznie

Banki spółdzielcze: Razem bezpiecznie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bezpieczeństwo pieniędzy pozyskanych od klientów jest pierwszym zadaniem banku. Jednak pieniądze te trzeba inwestować w różne przedsięwzięcia obarczone ryzykiem. Mogą być straty i potrzeba pomocy. Kłopoty pojedynczych banków spółdzielczych nie zagrażają stabilności systemu finansowego. Dlatego muszą ratować się same z użyciem zasobów własnych sektora banków spółdzielczych.

Wiesław Żółtkowski

Z tej idei wyrosła instytucja dwóch funkcjonujących systemów ochrony (Zrzeszenia BPS i Zrzeszenia SGB), których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności działania zrzeszonych banków. Powołano spółdzielnie jako jednostki zarządzające systemami ochrony. Mają one uprawnienia do oddziaływania na banki, które obejmuje monitoring ich sytuacji finansowej, prowadzenie działań prewencyjnych i dyscyplinujących oraz możliwości stosowania mechanizmu pomocowego z użyciem zgromadzonych środków finansowych.

 

Kolejnym przedsięwzięciem jest tworzenie grupowych planów naprawy. Są one narzędziem prowadzenia działań naprawczych w bankach mających trudną sytuację. Grupowy plan naprawy tworzony jest na podstawie następujących regulacji prawnych:

  • Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
  • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy;
  • a wcześniej Wytycznych CEBS dotyczące testów warunków skrajnych z 26 sierpnia 2010 r. oraz innych regulacji dotyczących systemu zarządzania ryzykiem w bankach.

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w art. 141 m stanowi, że „plany naprawy określają działania na wypadek znacznego pogorszenia sytuacji finansowej banku, w razie zagrożenia stabilności finansowej, trudnej sytuacji makroekonomicznej lub innych zdarzeń mających negatywny wpływ na rynek finansowy lub bank”.

Konsekwencje nieskutecznej naprawy banku

Wiesław Żółtkowski
Pracował w NBP i w zarządach banków
komercyjnych. Obecnie członek Rady Nadzorczej
Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową,
autor książek Zarządzanie ryzykiem bankowym
w praktyce, Bank lokalny i wielu innych publikacji

Równocześnie w tej ustawie określono instytucję „przymusowej restrukturyzacji” prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na wniosek KNF. Chodzi o takie sytuacje, gdy organ nadzorczy oceni, że działania prowadzone w ramach grupowego planu naprawy są nieskuteczne. Wówczas BFG rozważy, czy upadłość takiego banku zagraża stabilności finansowej państwa, co wymaga uruchomienia środków pomocowych, czy też nie zagraża i wówczas najlepszym rozwiązaniem jest upadłość banku.

Grupowy plan naprawy tworzony jest przez spółdzielnię systemu ochrony i obejmuje grupę banków, w której obowiązują ustalone standardy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI